nieuws

Bouw remt groei Duitse economie af

bouwbreed Premium

De bouwsector is momenteel een blok aan het been van de Duitse economie. Volgens het Institut fur der deutschen Wirtschaft (IDW) in Keulen zou de Duitse economie dit jaar normaal gesproken met drie procent groeien. Maar door de malaise in de bouw blijft de economische ontwikkeling beperkt tot 2,5 procent.

De economen van het IDW raden dringend aan om de belastingdruk op de particuliere huishoudens te verminderen. Daardoor zou niet alleen de koopkracht toenemen maar ook de bereidheid om in woningen te investeren.

In de eerste helft van 1997 is in Duitsland bijna een kwart minder woningen opgeleverd dan in dezelfde periode van 1995. Als oorzaak ziet het IDW naast de aanhoudend hoge werkloosheid vooral de onzekere inkomensontwikkeling van mensen die wel een baan hebben. Ook de beperkte financiele middelen van de overheden spelen een rol.

Sinds 1995 zijn de investeringen in de Duitse bouw met vijf procent afgenomen. De productie van de professionele bouwondernemingen daalde met 13,5 procent. De inkrimping van de bouw ging sinds 1995 gepaard met zesduizend faillissementen terwijl de arbeidsgelegenheid is afgenomen tot 125.000 werknemers.

Reageer op dit artikel