nieuws

Bouw betrekkelijk ‘achterlijke’ sector

bouwbreed Premium

De bouw is een betrekkelijk ‘achterlijke’ sector. Dat vindt ir. J.J. van der Helm van de bouwdienst van het ministerie van Defensie. Met een volume van f. 600 tot f. 800 miljoen per jaar is dit departement een van de grootste opdrachtgevers voor de bedrijfstak.

In de door Graydon uitgegeven Bouwgids 1997/1998 vraagt hij zich af waarom de bouw eigenlijk zo gekwalificeerd moet worden. “De bouw heeft een geheel eigen cultuur, is betrekkelijk ambachtelijk en wordt nog steeds georganiseerd vanuit tradities. Traditioneel en cultureel bepaalde belangen vormen een barriere om veranderingen door te voeren”, constateert hij.

Volgens ir. Van den Helm bestaat er bij legio bouwers wel “een onderhuids onbehagen en een behoefte om te veranderen. Maar werkelijke structurele hervormingen stranden op de weerstand van afzonderlijke bedrijven”. Hij veronderstelt dat dit “mogelijk en onder meer te maken heeft met het feit dat er verdiend wordt aan die traditionele, achterhaalde werkwijze.”

Meer/minder werk

Met name de bestekken dragen daartoe bij: “De beschrijvingen zijn niet altijd even duidelijk en dat betekent meer- of minderwerk. In die marges valt met name voor de kleinere bedrijven nog wel wat te verdienen. Op grond van de ruimte die er zit in de beschrijvingen kunnen aannemers scherper calculeren.”

Wat dat betreft bepleit ir. Van der Helm navolging van de werkwijze in de Verenigde Staten. Daar pluizen gespecialiseerde juristen bouwstukken uit op onduidelijkheden: “In de VS liggen de omschrijvingen dan ook vast en komt meer/minderwerk eigenlijk niet voor. Ook in de Nederlandse bouw bestaat er behoefte aan een grotere eenduidigheid in bestekken, zowel op administratief als technisch gebied. Een betere communicatie levert minder geschillen op. Dat komt de bouw op de lange duur ten goede.”

Reageer op dit artikel