nieuws

Bedrijfshulpverlening op de bouwplaats

bouwbreed

Waar moet de werkgever rekening mee houden wanneer hij maatregelen treft voor de bedrijfshulpverlening? Hoeveel BHV’ers zijn op een bouwwerk vereist? Moeten BHV’ers herkenbaar zijn? Wat dient er geregeld te worden voor de zogenaamde ‘alleenwerkende’? Deze en vele andere veelgestelde vragen over het Arbobesluit Afdeling Bouwplaatsen worden beantwoord in een nieuwe Arbouw-brochure voor bouwbedrijven.

Ongevallen en andere incidenten op de bouwplaats zullen zich helaas altijd blijven voordoen, alle preventieve maatregelen ten spijt. Snelle en deskundige hulp kan dan in de eerste plaats veel persoonlijk leed beperken en in veel gevallen ernstige schade voorkomen. Daarom moet op elke bouwplaats de bedrijfshulpverlening goed zijn geregeld. Bij een ongeval, brand, gaslekkage of het vrijkomen van een gevaarlijke stof moet binnen enkele minuten snel en effectief worden opgetreden, tot het moment waarop professionele instanties de hulpverlening overnemen. De werkgever dient volgens de Arbowet hiervoor bedrijfshulpverlening te organiseren op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming, en het begeleiden van professionele hulpverleningsdiensten als brandweer en ambulancediensten.

De aanwezigheid van deskundige, gediplomeerde bedrijfshulpverleners op de bouwplaats is hiervoor een eerste vereiste. Arbouw ondersteunt bedrijven hierin door de Cursus Bedrijfshulpverlening aan te bieden. Omdat soms nog onduidelijkheid heerst over een aantal aspecten van de bedrijfshulpverlening, heeft Arbouw in samenwerking met Aboma + Keboma de brochure ‘Vraag en Antwoord Bedrijfshulpverlening’ samengesteld. De handzame, prettig leesbare brochure belicht de taken van werkgever en werknemer, de organisatie van bedrijfshulpverleningstaken, opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners, alarmering, en de uitrusting voor de bedrijfshulpverlening.

Belangstellenden kunnen de brochure ‘Vraag en Antwoord Bedrijfshulpverlening’ tegen betaling van de kostprijs van 15,- bestellen, door een faxbericht naar Arbouw te sturen: 020 – 5805555. Voor meer informatie over de Cursus Bedrijfshulpverlening kunt u telefonisch contact opnemen met Arbouw: 020 – 5805580.

– In deze rubriek belicht de Stichting Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het CAO-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: (020) 580 55 80.

Reageer op dit artikel