nieuws

A-blad vol met aanbevelingen Steigerbranche gediend met veiligheidsnormen

bouwbreed

“De in dit A-blad opgenomen richtlijnen en aanbevelingen zijn niet alleen bedoeld voor werkgevers en werknemers, die betrokken zijn bij het monteren en demonteren van steigers. Ook opdrachtgevers, ontwerpers, bestekschrijvers en fabrikanten van steigermaterieel en transporthulpmiddelen zullen meer rekening moeten houden met deze nieuwe afspraken.” Dat zei voorzitter Bram Visser van de stichting Arbouw in Volendam, waar hij op de Tweede Europese Steigerbouwconferentie dit blad presenteerde.

A-bladen bevatten afspraken van werkgevers- en werknemersorganisaties om bepaalde werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk te laten verrichten. De stichting Arbouw probeert beroepsgebonden risico’s te inventariseren en daarna bedrijfstak-eigen normen en richtlijnen op te stellen.

In het A-blad Steigerelementen zijn afspraken weergegeven die betrekking hebben op het monteren en demonteren van steigers. Allerlei elementen, zoals staanders, liggers, diagonalen, roosters, vloerdelen etc. passeren de revue.

Een belangrijke afspraak tussen werkgevers en werknemers, is de afgesproken maximale gewichtsgrens voor het handmatig transporteren van steigerelementen en het handmatig monteren of demonteren ervan. Die grens is bepaald op 23 kilo. Voor steigerelementen die zwaarder zijn moeten mechanische hulpmiddelen worden ingezet zoals de heftruck, een verreiker, een tractor met platte wagen, lift of hijslier.

Ook inzake de werkinstructie en het werkoverleg worden aanbevelingen gedaan. Afgesproken is bovendien dat iedere steigerbouwer ten minste het monteur A-diploma dient te bezitten. De in de cao genoemde ‘monteur stalen steiger I’ moet daarnaast ook in het bezit zijn van het monteur B-diploma.

Visser zei namens de bouwbond FNV, waarvan hij bestuurder is, dat getracht zal worden in de cao op te nemen dat de afspraken en aanbevelingen in dit A-blad verplicht dienen te worden nagekomen.

Bedrijven vinden in dit blad ook organisatorische oplossingen zoals een instructie over de methode van steigerbouwen, het opstellen van een los- en stapelplan en te maken afspraken met opdrachtgevers en transporteurs.

Arbeidsinspectie

A-bladen komen in de plaats van de vroeger door het ministerie van Sociale Zaken toegepaste P-bladen. Daarom zou de stichting Arbouw graag zien dat de Arbeidsinspectie bij het toezicht op de naleving van de arbo-regelgeving ook de A-bladen zal gaan hanteren.

Een groot aantal A-bladen is nog in ontwikkeling. Het gaat onder meer om het metselen en verlijmen van bakstenen, het verwerken van betonstaal, het plaatsen van kozijnen en dakplaten en het aanbrengen van bitumineuze en kunststof daken.

Verder wordt gewerkt aan A-bladen met het accent op toxische stoffen, zoals het bewerken an kwartshoudende materialen, het gebruik van ontkistingsolien en chemische betonreparatiemiddelen.

De Tweede Europese Steigerconferentie wordt benut om afspraken te maken voor een gezamenlijke Europese strategie om de veiligheid en gezondheid van steigerbouwers te verbeteren. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de vakopleiding.

Het A-blad beschrijft wat een goede werkhouding, de juiste kleding en beveiliging tegen vallen is voor een steigerbouwer. Foto: Dick Vader

Reageer op dit artikel