nieuws

Zeeuws boortunnelproject nog steeds op schema

bouwbreed

De voortgang van de werkzaamheden voor de aanleg van de Westerscheldetunnel komt tot juli dit jaar in grote lijnen overeen met de verwachtingen. Knelpunten zijn er wel.

Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het project Westerscheldetunnel in het kader van de procedureregeling Grote Projecten. De rapportage gaat over de periode van 1 januari tot 1 juli van dit jaar.

Op een aantal onderdelen van het project is wel achterstand ontstaan ten opzichte van de planning. De achterstand heeft echter geen consequenties voor de opleverdatum van 15 november 2002. Ook de start van het boren van de tunnelbuizen blijft op een datum in februari 1999 gehandhaafd.

De Raad van State moet zich nog uitspreken over een bodemprocedure omtrent het bestemmingsplan dat door de gemeente Borsele is goedgekeurd. Daartegen zijn bij de Raad van State beroepen ingediend. De Raad zal zich naar verwachting voorjaar 1998 uitspreken over dit bestemmingsplan. Ook de ontwerpwerkzaamheden aan de tunnel en de tunneltoeritten hebben een vertraging ten opzichte van de planning. Die bedraagt ongeveer drieenhalve maand.

Risico’s

Enkele onderdelen houden wel risico’s in voor de voortgang en de kosten. Als aanvullende veiligheidsmaatregel is vorig jaar besloten tot verdubbelen van het aantal dwarsverbindingen tussen beide – geboorde – tunnelbuizen. Dit kan een vertraging van nul tot zes maanden tot gevolg hebben, omdat tijdens het boorproces meer werk moet worden gedaan. Momenteel wordt gezocht naar een werkwijze die geen of nauwelijks vertraging oplevert.

Op het gebied van planologie, grondverwerving, bouw- en milieuvergunningen worden in de rapportage risico’s voor vertraging gesignaleerd. Ondanks dat meldt de rapportage dat in principe de benodigde vergunningen, toestemmingen, rechten, wetgeving tijdig verkregen of geregeld zullen zijn.

Participanten in consortium KMW

Het aannemersconsortium KMW (Kombinatie Middelplaat Westerschelde V.O.F.), dat het project Westerschelde Tunnel gaat realiseren en hiervoor onlangs twee Herrenknecht tunnelboormachines heeft aangekocht, is samengesteld uit zes binnen- en buitenlandse aannemingsbedrijven.

Participanten in de KMW zijn:

– BAM Infrabouw BV te Bunnik – Heijmans NV te Rosmalen – Voormolen Bouw te Rotterdam – Franki NV te Luik – Philipp Holzmann AG te Frankfurt – Wayss en Freytag AG te Frankfurt.

Reageer op dit artikel