nieuws

‘Voorstel cao kaderpersoneel reden voor werknemers tanden te laten zien’ Werkgevers leggen bom onder onderhandelingen

bouwbreed

De werkgevers leggen een bom onder de onderhandelingen voor de cao voor kaderpersoneel. ‘Slikken of stikken’ en ‘riekt naar chantage’ zijn de kwalificaties die de bonden geven over een brochure die de werkgevers onder het personeel verspreiden. Daarin geven de werkgevers aan dat als er nu geen akkoord komt over de vut/prepensioen, er in 2001 helemaal geen vut meer zal zijn.

“Stel dat we niets regelen…”, zo begint de brochure van de werkgevers waarover de bonden behoorlijk in hun wiek geschoten zijn. Daarin rekenen de werkgevers voor dat hun voorstellen voor een nieuwe prepensioenregeling de enig haalbare en betaalbare oplossing is voor de onbetaalbaar wordende vut.

Die voorstellen houden in een verhoging van de vut-leeftijd naar 62, prepensioenpremie vanaf het 42ste jaar en gedurende 15 jaar nog een collectieve premie voor de zogenoemde affinanciering van de oude vut-gevallen. De uitkering zou dan 70% van het loon kunnen zijn, afhankelijk van de opbrengst van de belegde premiegelden.

De werkgevers geven hiermee eenzijdige voorlichting en bovendien riekt die nog naar chantage ook, zo vinden de bonden. Vooral de kreet ‘als onze oplossing niet wordt gekozen, dan hebben jullie niks’, schiet in het verkeerde keelgat.

Voorstellen

Volgens de bonden is dat echter schromelijk overdreven. Ook na 2001 is zonder probleem de huidige premie te betalen. Bovendien mag een betere regeling best iets duurder zijn. Daarnaast tonen berekeningen aan dat de voorstellen van de bonden wel betaalbaar zijn en bovendien evenwichtiger.

In die voorstellen mogen werknemers al met de vut als ze 61,5 jaar oud zijn.

De uitkering van 70% is gegarandeerd, alle werknemers bouwen vroegpensioen op, waardoor de premie lager kan zijn, maar wel voor iedereen hetzelfde. De overgangsregeling mag van de bonden langer duren dan 15 jaar, waardoor die ook beter betaalbaar is en het gaat om een bedrijfstakregeling.

Ook het feit dat iemand jonger dan 42 jaar wel mee mag betalen aan de huidige vut-regeling, maar zelf geen vroegpensioen opbouwt, is niet goed, zo vinden de bonden. Dat zou betekenen dat iemand die voor zijn 42ste de bedrijfstak verlaat, met lege handen staat. Zij vinden dat onfatsoenlijk en onrechtvaardig.

Organisatiegraad

De bonden erkennen wel dat de lage organisatiegraad van uta-personeel een nadeel kan zijn in de inmiddels harde onderhandelingen.

“Maar wat nu voorligt is een reden voor alle werknemers om een vuist te maken en hun tanden te laten zien. Anders komt er een hele slechte cao met een slechte prepensioenregeling”, aldus Johan Slok, voorzitter van de Hout- en Bouwbond. Hij wijst er daarbij op dat het probleem van de organisatiegraad ook speelde bij het totstandkomen van de cao woningcorporaties. “Ook daar is het ons gelukt een slechte cao te voorkomen.”

De werkgevers konden niet tijdig reageren op de kritiek van de bonden.

Reageer op dit artikel