nieuws

Vlamingen kiezen voor moderne bouwstijl

bouwbreed Premium

De moderne bouwstijl zit in alle Vlaamse provincies duidelijk in de lift. Wat de dakbedekking aangaat, blijven de Vlamingen echter massaal zweren bij de oude vertrouwde dakpannen. Dit blijkt uit een enquete van het tijdschrift Verstandig Bouwen en Renoveren onder ruim 7000 mensen die in Vlaanderen en Brussel een huis bouwen of dat pas gedaan hadden.

Wat het bouwbudget aangaat, zijn er per provincie niet onbelangrijke verschillen. Zo wordt in Vlaams-Brabant het duurst gebouwd en in Belgisch-Limburg het goedkoopst. De grote meerderheid van de nieuwbouwhuizen in Vlaams-Brabant kost gemiddeld meer dan f. 250.000. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen is voornoemd bedrag het maximum.

Ofschoon de enquete aantoont dat diegenen die een huis bouwen steeds minder zelf de handen uit de mouwen steken is dat in Belgisch-Limburg, maar merkwaardigerwijze ook in het ‘rijke’ Vlaams-Brabant en ook in Antwerpen, juist het tegendeel. De minder kapitaalkrachtige Limburgers die bouwen, leggen bij voorkeur zelf de elektriciteit aan en zorgen zelf voor sanitair, riolering, isolatie en bevloering.

In Vlaanderen kiest degene die een huis bouwt ook meestal zelf zijn materialen. Toch wordt stilaan ook meer en meer een beroep gedaan op de architect en/of de aannemer. Vooral als het om de bouw van duurdere huizen gaat, groeit de inspraak van de aannemer en geldt hij meer dan de architect als vertrouwensman.

Reageer op dit artikel