nieuws

Veiligheid centraal op Komat themadag

bouwbreed

De veiligheid van liften en hang- en hefsteigers. Daar draaide het allemaal om op de themadag van de Kontaktgroep Materieel van de VGBouw. Deze inmiddels traditionele jaarlijkse bijeenkomst vond deze week in Dordrecht plaats waar Volker Stevin Materieel de faciliteiten had aangedragen voor een interessante lezingendag.

De complexiteit van het in Europees verband opgestelde en nog af te ronden pakket van veiligheidseisen voor bouwliften en steigers, roept bij gebruikers van dit materieel veel onduidelijkheid op omtrent regelgeving en verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik.

De informatiedag van de Kontaktgroep Materieel beoogde meer helderheid te krijgen in de huidige veiligheidswetgeving voor het gebruik van bouwliften, personen-goederen bouwliften en hang- en hefsteigers . Een vijftal vertegenwoordigers van de overheid, keuringsinstanties en toeleveringsindustrie namen de afzonderlijke typen machines en de hiervoor geldende regelgeving onder de loep. (Lees Cobouw Materieel 23-09-97).

Ondanks deze verhelderende inleidingen bleek tijdens de einddiscussie dat er nog duidelijk verschil bestaat bij de interpretatie van de verschillende richtlijnen. Met name de uitleg over het hanteren van normen of de Machinerichtlijn lag bij vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven nogal uiteen.

Prangende vragen

De heer Hans Voorbergen hield het forum van sprekers namens de KOMAT een aantal prangende vragen voor, waaruit de bezorgdheid van de gebruiker bleek over de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Vooral wat het effect is van het gecombineerde gebruik van oude en nieuwe machines op een project en hoe de wetgeving hierop van toepassing is, bleek voor de machinegebruikers nog weinig bekend.

De KOMAT heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst een brochure samengesteld waarin het verband tussen Machinerichtlijn en de Richtlijn voor Arbeidsmiddelen en een samenvatting van de huidige regelgeving is opgenomen. Ir. M. Hoogevest, bestuurslid VGBouw technische zaken, mocht aan het eind van de bijeenkomst uit handen van dagvoorzitter L. Philippen, het eerste exemplaar daarvan ontvangen.

Reageer op dit artikel