nieuws

Sicilie krijgt vaste verbinding dankzij Amerika Italie bouwt voor 100 miljard grootste hangbrug ter wereld

bouwbreed Premium

De grootste hangbrug ter wereld gaat het Italiaanse Calabrie verbinden met het eiland Sicilie. In 2006 moeten de eerste auto’s en treinen over de meer dan drie kilometer lange brug rijden. Op 11 oktober wordt het groene licht verwacht van de minister van Publieke Werken. Nu alle plannen voortijdig zijn uitgelekt, kan hij bijna niet anders meer dan toestemmen.

Dankzij een voortijdige publicatie in de krant La Republica moest de minister van Publieke Werken, Paolo Costa, afgelopen week bekennen dat de plannen voor de hangbrug over de Zeestraat van Messina nagenoeg rond zijn. Na veertig jaar vooronderzoek, is een internationale commissie van dertig ingenieurs al enkele jaren bezig met de voorbereiding voor dit gigantische project.

Het resultaat wordt 19 oktober door een delegatie gepresenteerd aan president Clinton van de Verenigde Staten. De definitieve plannen voor de brug zijn namelijk gebaseerd op een Italiaans-Amerikaanse samenwerking. Daarbij komt ook de financiering voor een groot deel voor rekening van investeerders uit Amerika en Japan. Met de bouw, die over anderhalf jaar moet beginnen, is een bedrag van f. 10 miljard gemoeid. Via een internationale inschrijving worden de uiteindelijke uitvoerders gekozen. De Italiaanse Staat hoeft geen cent bij te dragen, maar dient uiteraard wel goedkeuring aan het project te verlenen.

Pijlers

De brug beslaat een lengte van 3360 meter en hangt tussen twee pijlers van 370 meter hoogte boven zeeniveau. De betonnen voeten waar deze pijlers op rusten gaan tot een diepte van 55 meter onder de spiegel van de Tyrrheense zee. De 44.352 roestvaststalen kabels die het geheel moeten dragen hebben een diameter van 124 cm en wegen samen 166.000 ton, twee keer zoveel als het gewicht van de hele Italiaanse militaire vloot.

De constructie laat onder de brug een ruimte open van 64 meter, hetgeen voldoende moet zijn om bijna alle schepen te laten passeren. Over een breedte van 60 meter zijn twee treinsporen en acht rijbanen gepland. Per etmaal kunnen hierover 200 treinen rijden en 140.000 auto’s en vrachtwagens, uiteraard tegen een behoorlijke tol. Aurelio Misiti, voorzitter van de raad van Publieke Werken, heeft voorgerekend dat zelfs bij ‘een minimaal gebruik’ in de orde van 10.000 auto’s per dag, de kosten voor de brug binnen vijftien jaar terugverdiend kunnen worden.

Aardbevingen

Het accent ligt niet louter in de records qua lengte, oppervlakte (22 hectare) en kosten van de brug. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis wordt een hangbrug gebouwd die bestand moet zijn tegen aardbevingen met een kracht tot 7,1 volgens de schaal van Richter en tegen windstoten van meer dan 200 kilometer per uur. Het gebied van Missina geldt namelijk als een van de gevoeligste waar het natuurrampen betreft, met de aardbeving van 1908 als zwaarste in het geheugen. Tevens blijft volgens alle berekeningen de brug overeind staan bij een atoomaanval, mits de bom inslaat op een afstand groter dan 500 meter vanaf het bouwwerk.

Polemieken

Met het voortijdig openbaar maken van het monsterproject (de minister zelf moest de details uit de krant vernemen) zijn ook de polemieken losgebarsten. Milieuorganisaties vrezen voor een aantasting van de natuur en het specifieke eilandkarakter van Sicilie. Politieke voorman Maurizio Pieroni van I Verdi, De Groenen, heeft zelfs aangekondigd dat zijn partij zich uit de meerderheid terugtrekt als de regering de plannen goedkeurt. De weerstand bij milieuorganisaties is terug te voeren tot een stelling: Wat heeft het voor zin om een dermate grootschalig bouwwerk neer te zetten in het seismografisch gezien meest riskante gebied van heel Europa?

Minister Paolo Costa staat echter met zijn rug tegen de muur. Na alle jaren van onderzoek met ingenieurs uit Europa, de Verenigde Staten en Japan, is al zoveel geld gemoeid dat elke weg terug er een is met goud geplaveid. Bovendien zitten de Provinciale Staten van Calabria en van Sicilie er flink achterheen om de hangbrug gerealiseerd te krijgen. Voor een van de armste gebieden van Italie betekent het werkgelegenheid en het vooruitzien op meer toerisme en handel. Om die reden zijn al veel vaker soortgelijke projecten overwogen, tot en met een 50 km lange tunnel onder de Tyrrheense Zee door. De provincies juichen het toe dat na meer dan veertig jaar debatteren en onderzoeken de verbinding met het vaste land eindelijk een feit wordt.

Wie dan leeft

Indien de hangbrug volgens de huidige plannen wordt uitgevoerd zal deze minder strak en toch minder windgevoelig zijn dan soortgelijke wateroverspanningen bij de Bosporus en in Japan. De eerste 50 jaar verwachten de experts geen enkel probleem. De voorspellingen gaan ervan uit dat bij een normaal onderhoud de hangbrug over de Staat van Messina vier eeuwen mee gaat en bij intensief onderhoud zelfs tweeduizend jaar stand houdt. Maar, besloot Aurelio Misiti zijn betoog deze week: “Daarbij denk ik toch heel realistisch: Wie dan leeft, die dan zorgt”.

’s Werelds grootste hangbrug, 370 meter hoog en meer dan drie kilometer lang, moet het Italiaanse Calibrie verbinden met het eiland Sicilie.

Reageer op dit artikel