nieuws

Schiphol wil sneller beter bereikbaar zijn

bouwbreed Premium

De luchthaven Schiphol constateert dat de verbeteringen van de verkeersvoorzieningen rond de luchthaven, zowel weg als spoor, flinke vertragingen oplopen. Schiphol concludeert dat uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1998-2002 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De verbetering van het openbaar vervoer zou ervoor moeten zorgen dat in 2003 veertig procent van de reizigers met de trein naar de luchthaven reist. Het project om de spoorverbinding van Schiphol met Zuidoost Nederland te verbeteren zal echter niet in 2002 klaar zijn, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar pas in 2003/2004. Ook de vertragingen in de aanleg van de hogesnelheidslijn vindt Schiphol nadelig.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de verbinding met Parijs rond de eeuwwisseling klaar zou zijn, maar dat wordt niet eerder dan 2005. Over de hogesnelheidsverbinding naar het oosten is nog helemaal niets bekend. Wat betreft de wegenstructuur is het voor Schiphol van belang dat de Verlengde Westrandweg (A5) zo snel mogelijk gereed is. De start van de aanleg is echter verschoven van 1998 naar 2001. Dat betekent dat deze weg niet eerder beschikbaar is dan 2006/2007.

Reageer op dit artikel