nieuws

Oegstgeest ontwikkelt ecologische voorbeeldwijk

bouwbreed

“Een voorbeeld van stedenbouw voor de komende eeuw.” Zo omschrijft wethouder G. van Elsen voor onder meer ruimtelijke ordening en milieu de ‘groene’ wijk Poelgeest. De eerste paal voor de 1100 woningen gaat op 10 december van dit jaar de grond in. Het plangebied beslaat 72 hectare waarvan 37 hectare wordt bebouwd. Poelgeest krijgt een autoluw karakter. Om en nabij 80 procent van de woningen staat op het zuiden en maakt gebruik van stadsverwarming.

Van Elsen noemt het waterbeheer een ander belangrijk ecologisch aspect van Poelgeest. Regenwater blijft in het gebied en circuleert door de wijk. Zuivering gebeurt in rietvelden in het noordelijk deel van de locatie. Alleen in noodgevallen wordt water in of uit de Haarlemmertrekvaart gepompt. Op die manier stroomt water van zwemkwaliteit door de sloten en meertjes. Het water blijft schoon als bewoners hun auto op speciaal daarvoor ingerichte plekken wassen.

Parkeren gebeurt voor een groot deel op terreinen buiten de bebouwing. De bewoners van de appartementen van Poelgeest kunnen onder de woongebouwen terecht. Zo’n 15 tot 20 procent van de te verwachten auto’s kunnen op de gebruikelijke wijze parkeren.

Station

Binnenkort valt het besluit of de Oegstgeestse wijk een eigen station krijgt. Als dat niet lukt wil Van Elsen de verbinding voor het langzame verkeer met het Centraal Station van Leiden verbeteren. Langs het plangebied ligt al een fietspad, zij het aan de andere kant van de spoordijk die de locatie begrenst. Verbetering ontstaat bijvoorbeeld door een onderdoorgang in de dijk.

Het eventuele uitblijven van een station leidt volgens de wethouder niet tot ruimere mogelijkheden voor het autoverkeer. Beperkende maatregelen als wegversmallingen en noppen op het wegdek moeten voorkomen dat auto’s sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Ook de brandweer en de ziekenwagen moeten zich aan die maximumsnelheid houden. Van Elsen gaat er vooralsnog niet van uit dat deze beperkingen problemen zullen opleveren.

Projectleider G. van Valkenhoef van het bureau Stadem stelt dat Poelgeest geen experimentele ecologische wijk is. De realisatie ervan gebeurt op dezelfde wijze als die van traditionele nieuwbouwwijken. Dat gebeurt aan de hand van het nationale dubopakket waaraan de gemeente enkele extra eisen toevoegde.

De aard daarvan verschilt per deelgebied. In het ene geval gaat het bijvoorbeeld om de montage van zonneboilers en in het andere om de installatie van een eigen voorziening voor grijs water. Woningen die het door hun ligging zonder een zonneboiler moeten stellen krijgen een systeem voor het terugwinnen van warmte.

Energiebesparing

Oegstgeest ontmoette veel belangstelling van het energiebedrijf en het waterschap voor Poelgeest. De laatste ziet in het waterbeheer van de wijk een voorbeeld. Het enthousiasme van de eerste is volgens Van Elsen temeer te prijzen omdat vergaande energiebesparing de aanleg en exploitatie van nutsvoorzieningen niet goedkoop maakt. Het energiebedrijf sluit Poelgeest aan op de lage temperatuur-stadsverwarming van Leiden. Grote verwarmingsoppervlakten maken de woningen in ruime mate comfortabel. Per woning moet de EPN beneden de 1 komen. De belangstelling van de SEV bezorgt de wijk mogelijk de status van voorbeeldproject.

Gedragsregels

Kuiper Compagnons uit Rotterdam maakte het ontwikkelingsplan. De gemeente investeerde f. 90 miljoen in het project. Daarvan ontbreekt nog f. 6,5 miljoen. Het aanvankelijke tekort beliep f. 26 miljoen. Oegstgeest kocht alle gronden aan en voorkomt op die manier latere bebouwing van de groene gebieden.

Poelgeest wordt in drie fasen gebouwd. De eerste omvat zes bouwplannen met in totaal 450 huur- en koopwoningen. De koopprijzen liggen tussen f. 275.000 en f. 750.000. De maandelijkse huurprijs bedraagt ruim f. 1100.

Bewoners moeten zich aan de gemeentelijke gedragsregels voor de wijk houden. Op die manier wil Oegstgeest voorkomen dat Poelgeest er over pakweg dertig jaar alles behalve ecologisch uitziet. Sociale controle en -netwerken moeten voor verval waken. De gemeente wil daarvoor onder meer een bewonersplatform en een ecoteam oprichten.

Reageer op dit artikel