nieuws

Nieuwe structuur NBM; vlees en bloed in plaats van kleilagen

bouwbreed Premium

Bij NBM-Amstelland heeft zich een complete volksverhuizing voltrokken. Bouw en infrastructuur is nu een divisie – het bedrijf spreekt van een hoofdgroep – geworden die wordt aangestuurd vanuit Arnhem. De omvangrijke reorganisatie had tot gevolg dat verschillende stafafdelingen werden gesloten en mensen moesten omzien naar andere betrekkingen. Een gesprek met de nieuwe topman van NBM-Amstelland Bouw en Infra BV, Pim van Ommen, over de achtergronden.

Zijn nieuwe kantoor in Den Haag, hij heeft een kamer op de holding, is nog kaal. “Ik heb helemaal geen tijd om hier te zitten. Een groot deel van de dag ben ik de boer op om de nieuwe filosofie van hoog tot laag uit te leggen”, zegt Van Ommen ontspannen. “Adviesbureau BCG heeft het raamwerk gemaakt. Wij moeten het vlees en bloed geven.”

Zijn directe baas, Andre Baar – voorzitter raad van bestuur NBM-Amstelland – had bij de presentatie van de jaarcijfers 1996 eerder dit jaar al aangegeven dat met steun van Boer en Croon Group (BCG) naar een nieuwe structuur werd gezocht die beter aansloot bij het nieuwe bedrijf en de sterk veranderende marktomstandigheden. Door de verwerving van Cementbouw Beheer was het bedrijf fors richting handel en industrie opgeschoven. “Daarnaast komen er steeds meer multidisciplinaire projecten op de markt die niet meer zijn op te lossen door een werkmaatschappij”, meent Van Ommen. “De nieuwe structuur leent zich naar mijn mening beter om grote infrastructurele projecten op te lossen, zoals de oplossing van de A4-problematiek in Midden-Delfland of het aanleggen van een vliegveld in zee. We zullen de werkmaatschappijen van Bouw en Infra ook daarop gaan afrekenen. Niet alleen het rendement op het geinvesteerde vermogen (15 procent netto/red.) telt, maar ook scoren op projecten. Deze organisatie moet in staat zijn een behoorlijk aantal grote projecten binnen te halen.”

Als ik zo naar het organisatieschema kijk, ontdek ik weinig nieuws. Het is een soort piramide/hark opzet.

De aanzittende pr-man veert op, maar nog voordat hij wat kan zeggen neemt Van Ommen het gesprek koel over. “Nieuw is het feit dat bouw en infrastructuur tot een hoofdgroep behoort. De nieuwe hoofdgroep kent weer zes productgroepen waarvan Civiele Beton en Industriebouw, Rail Infrastructuur en Verkeer en Telecommunicatie nieuw zijn. De eerste is ontstaan door Dirk Verstoep en Albouw-BBM weg te halen bij utiliteitsbouw. Tevens heeft een centralisatie van ondersteunende diensten plaatsgevonden. Vroeger waren deze afdelingen verdeeld over drie stafdiensten, namelijk die van utiliteits- en woningbouw en infrastructuur en milieu. Er is nu een hoog gekwalificeerde stafafdeling in Arnhem ontstaan, inderdaad niet het zinderende middelpunt van Nederland, maar Arnhem is gekozen vanwege het feit dat daar al onderdelen zaten. Vanuit Arnhem kunnen, dat is overigens een secundair voordeel, inkoopvoordelen voor de gehele hoofdgroep worden bereikt.”

Cultuuromslag

In de nieuwe opzet zegt het concern beter in staat te zijn multidisciplinair te werken. “De ruim dertig regionale werkmaatschappijen, zoals Nelissen van Egteren in Zwolle, zijn uitstekend in staat zelfstandig opdrachten aan te nemen. Maar het laten samenwerken van verschillende onderdelen binnen een concern is razend moeilijk. Ik moet inmiddels erkennen dat synergie een containerbegrip is geworden dat misbruikt wordt. Het is bij ons, maar ook bij onze concurrenten, een gegeven dat zaken doen met je eigen ‘kleurgenoten’ moeilijk is. Mijn taak is om tot diep in de organisatie de mensen zover te krijgen dat ze met zusterbedrijven samenwerken. Een dergelijke cultuuromslag is pas een succes als ik weet door te dringen tot de bouwplaats. Hiervoor moet ik door de kleilagen van het middenmanagement.”

Hoe bereik je dat?

“Laten we eerst stellen dat het najagen van korte termijn successen tot niks leidt. Er zijn duidelijk spelregels gemaakt. Onduidelijkheid is funest voor dit model. Zo is afgesproken dat bij de echt complexe bouwopgaven NBM-Amstelland Bouw en Infra de contractpartij is. De werkmaatschappijen moeten aan ons een scherpe kostprijs afgeven voor de opdracht. De zware projectmanagers halen we onder andere uit NBM-Amstelland Management en Contracting. Management en Contracting en ook NBM-Amstelland Lokatie-ontwikkeling zijn nog dicht bij de top geplaatst. Het zijn stevige kasplantjes. We moeten ons nog even met deze twee onderdelen bemoeien. Als onderdeel van de aanpassing zijn jonge directeuren uit eigen geleding op de zes onderdelen gezet. Zij moeten het nieuwe evangelie gaan verkondigen.”

Zorgen over overheid

Is deze aanpassing duur geweest?

“Valt mee. BCG heeft alleen voor ons het raamwerk gemaakt. Wij hebben voor de informatie gezorgd. Er zijn vestigingen gesloten en een aantal mensen, middenkader, is aan een andere baan geholpen. Het proces ging niet gepaard met gedwongen ontslagen.”

Klaar met de aanpassing?

Op 20 procent na is de aanpassing klaar, maar nu werkt het al. Op dit moment ben ik bezig met; hoe organiseer je kennismanagement. Via moderne communicatiemiddelen moet kennis en ervaring het hele bedrijf door. We moeten ervoor waken dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Zo te horen bent u redelijk positief.

“Ik heb een goed gevoel over de aanpassingen en het gaat goed in de gehele sector. Ik begrijp dus ook het betoog van VNO/NCW niet dat volgend jaar een sombere periode aanbreekt. Het gaat gewoon goed in de bouwnijverheid. Al onze zes productgroepen zitten in de plus. Wat wel een probleem is, zijn onze opdrachtgevers. We geven aan alles te kunnen, dus van financiering, ontwerp, bouw en onderhoud. Alleen de overheden zijn nog traditioneel in de verstrekking van hun opdrachten. Op niveau van de (ambtelijke) top is iedereen wel overtuigd dat er meer door de markt moet worden gedaan. Maar net als bij ons moet de boodschap die kleilagen door en daar schort het aan. Mijn taak is nu om te zorgen dat mijn mensen doorgaan met het creeren van oplossingen, zoals het maken van plannen voor dubbelgrondgebruik. De schouders laten hangen omdat de opdrachtgever een idee niet accepteert, is er niet bij.”

‘Jonge directeuren moeten het evangelie gaan verkondigen’

De recente aanwinst van NBM-Amstelland Van den Berg brengt onder andere signaleringssystemen op snelwegen aan, zoals hier op de A2 bij Zeist.

Reageer op dit artikel