nieuws

Nederland slechts optisch vol

bouwbreed Premium

Nederland is nog lang niet vol. Dat lijkt maar zo door horizonvervuiling. Minister De Boer is populair gezegd dus niet helemaal goed bij haar hoofd door nog meer hoogbouw te bepleiten. Daarmee verhoogt zij slechts het volte-gevoel.

Deze stelling, maar dan diplomatieker geformuleerd, verdedigde de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, Jelle Kuiper tijdens een symposium over marktontwikkelingen in Den Haag.

Volgens Kuiper praat iedereen elkaar maar na waar het gaat om de volheid. “Van het totale landoppervlak van dit land is ongeveer 14% stedelijk, dus bedekt met woningen, andere gebouwen, wegen en rails. Tot het midden van de volgende eeuw zal dit ruimtebeslag licht groeien tot circa 17%. Dat is dan in de hoge bevolkingsvariant van het CBS van 20 miljoen in 2050 en een woningdichtheid van gemiddeld 25 woningen per hectare. Kortom we spreken over de maximale ruimtebenutting. Het werkelijke ruimtebeslag zal zo omstreeks het midden van de volgende eeuw alleen maar kleiner zijn.”

Daarmee hekelde Kuiper de stelling van minister De Boer die naar een gemiddelde woningdichtheid van 35 woningen per hectare wil. Daarbij wees hij erop dat het verschil tussen 25 en 35 per hectare slechts een uitermate marginale invloed heeft op het ruimtebeslag. “Het verschil tussen de meest riante variant en de meest krappe variant blijkt nog geen 1% ruimtebeslag uit te maken. Dus voor dat verschil persen we ons – als we niet oppassen – boven op de buren.”

Visueel vraagstuk

Volgens Kuiper is het ‘Nederland vol gevoel’ niets meer dan een visueel vraagstuk. “Elke tuinarchitect kan ons haarfijn uitleggen dat een tuintje van 50 m2 twee keer zo groot oogt door de juiste coulissenwerking. Daarentegen zou een tuin van 100 m2 nog slechts de helft ogen zonder coulissenwerking en met een verkeerd tuinontwerp. Wat voor onze tuinen geldt, gaat in feite voor heel Nederland op. Dit illustreert dat het gevoel ‘Nederland is vol’ niet een mathematisch, maar vooral een visueel vraagstuk is.”

Hij wees daarbij op het Groene Hart waar prachtige stukjes liggen “althans bij mist, als de hoge blokkendozen van flats niet zichtbaar zijn.” Als die betonnen sky-line er niet zou zijn, maar laagbouw gecombineerd met groenvoorziening, zou Nederland er optisch beter uitzien, zo meent de NVB-voorzitter.

Hij heeft daarom geen goed woord over voor het beleid van minister De Boer. “Die mikt op veel hoogbouw ter ontlasting van het Groene Hart. Maar lijkt Nederland dan minder vol? Als we niet oppassen lopen we zelfs het risico straks vanuit het midden van dit vlakke gebied in een keer de skylines van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht te zien. Kortom, wat we willen voorkomen, roepen we misschien juist over ons heen door horizonvervuiling.”

De opvattingen van De Boer zijn voor hem des te vreemder, omdat zij tegelijkertijd gruwt van al die eenvormige huisjes met tuintjes maar een grotere variatie tegenhoudt door zich blind te staren op een hoge woningdichtheid. Daarbij komt dan ook nog eens dat de markt helemaal geen hoogbouw wil.

Vanuit het rustieke veenweidelandschap doemen de flatgebouwen aan de horizon als buitenmodel-schuttingen om het Groene Hart op. Vol is slechts een kwestie van het oog. Foto: Ton Borsboom

Reageer op dit artikel