nieuws

Monumentenprijs voor Rgd Limburg

bouwbreed Premium

Wethouder A. Cremers van Maastricht heeft de jhr. Victor de Steurspenning, de gemeentelijke monumentenprijs, uitgereikt aan de Rijksgebouwendienst (Rgd). Architect Marc van Roosmalen van deze dienst nam de penning in het bijzijn van de directeur-generaal F.H. van der Veer van de Rgd in ontvangst.

De onderscheiding viel de Rgd ten deel in verband met de geslaagde restauratie van het Rijksarchief Limburg van de gemeente Maastricht. Het is de tweede keer dat Marc van Roosmalen deze erkenning namens de Rgd in ontvangst mocht nemen. De eerste keer was voor de restauratie van de Commandantswoning bij het Rijksarchief Limburg.

In zijn dankwoord zwaaide de directeur-generaal lof toe aan de gemeente Maastricht voor de aanpak van de Monumentenzorg en de herinrichting van de openbare ruimte. “Maastricht heeft de afgelopen jaren als het ware de rol vervult van een bondgenoot in kwaliteit.”

Reageer op dit artikel