nieuws

Met basisvergunning mag niet worden gebouwd

bouwbreed

De president van de rechtbank in Den Bosch heeft B.A.A. van Mil uit Gemert verboden het bouwbedrijf uit te oefenen, omdat hij niet voldoet aan de vestigingswetgeving. Het vonnis vloeide voort uit een geding, aangespannen door de Stichting Behartiging Algemene Bouwbelangen (SBAB) Zuid-Nederland. Een beroep van Van Mil op de basisvergunning hielp niet.

Van Mil werd door controleurs van de stichting in het dorp Laarbeek betrapt op het bouwen van een woonhuis. Volgens de SBAB beschikte hij echter niet over de vereiste papieren om in de burgerlijke en utiliteitsbouw als aannemer te (mogen) werken.

Toch manifesteerde de Brabander zich wel als zodanig. Want op het bouwwerk was een groot bord geplaatst met de tekst ‘Metsel- Voeg- en Timmerwerken Benny van Mil Gemert’ (inclusief het telefoonnummer van het bedrijf). Ook stond er in de straat bij het werk een bedrijfsbus met identieke tekst.

Opruimen

Tegenover rechtbankpresident J.H.W. Rullmann erkende Van Mil geen vergunning te hebben voor uitoefening van het bouwbedrijf. Maar die was volgens hem ook niet nodig, want hij hield zich slechts bezig met ‘het opruimen van de bouwplaats’. En die werkzaamheden vallen naar zijn mening niet onder de vestigingswetgeving.

De rechtbankpresident verwierp die argumentatie. Hij noemde het “niet van belang welke werkzaamheden Van Mil feitelijk deed”. Door op de bouwplaats een bord en bedrijfsbus neer te zetten met daarop de naam en het telefoonnummer van het bedrijf bood Van Mil openlijk zijn diensten aan voor werkzaamheden waartoe hij niet bevoegd is.

Overigens zal die binnenkort de beschikking krijgen over een wettelijke vergunning tot uitoefening van het basisbedrijf, waarmee hij bevoegd is tot het bedrijfsmatig afwerken van voegen in metselwerk.

“Maar dan nog blijft voor het uitoefenen van metsel- en timmerbedrijf de vestigingsvergunning vereist”, oordeelde de president. Om te voorkomen dat Van Mil toch doorgaat, werd hem een dwangsom van maximaal f. 100.000 opgelegd.

Reageer op dit artikel