nieuws

Koepels: ‘Schamel budget stedelijke vernieuwing’

bouwbreed

De koepels van de woningcorporaties zijn slecht te spreken over het schamele budget voor de stedelijke vernieuwing. Een gemiste kans dat Tommel geen extra geld beschikbaar stelt.

Wel zijn de koepels tevreden over de aangekondigde bundeling van subsidies voor de stadsvernieuwing. Zo kan geld effectiever worden besteed en verbetert de samenhang.

NCIV-voorzitter Van Leeuwen: “Als je subsidies bundelt lijkt het nog wat. Maar het aantal en de omvang van de aanvragen voor bijdragen aan herstructurering is vele malen groter dan het schamele budget.” Zijn collega van de Nationale Woningraad noemt de verhouding tussen de inspanningen die van corporaties wordt verwacht en de inbreng van het Rijk volstrekt onevenredig.

Het NCIV is slecht te spreken over de begroting van VROM. “Een bloedeloos stuk. Het gaat vooral over wat gisteren gebeurd is. En dat is gezien de opgaven die nog op het terrein van de Volkshuisvesting liggen niet terecht.”

Reageer op dit artikel