nieuws

‘Inspraak mag geen lokaal egoisme worden’

bouwbreed

Het CDA vindt het heel storend dat de toegenomen inspraak de uitvoering van grote projecten jarenlang kan ophouden. Dit zei CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Verder wil hij meer private financiering van infrastructuur.

“Democratische inspraak is waardevol, maar het mag niet verworden tot een lokaal egoisme waarmee projecten die voor onze hele samenleving van betekenis zijn, eindeloos kunnen worden tegengehouden. Een ‘niet in mijn achtertuin’ democratie is geen democratie”, zo zei De Hoop Scheffer.

Daarmee doelde hij op de toenemende stroom insprekers en bezwaarmakers die op ongeveer elke meter van een weg of spoorweg iets aan te merken hebben. Hierdoor kan de besluitvorming over projecten zo’n 10 tot 15 jaar belopen.

Het is een punt dat ook het kabinet zorgen baart, zo blijkt uit een brief van minister Wijers van Economische Zaken. “Zonder te willen afdoen aan de belagen van alle betrokkenen, moet worden vastgesteld dat het tijdsbeslag dat daarmee is gemoeid, groeiende spanningen oplevert met het tijdstip waarop ruimtelijke investeringen voor grote projecten voor uitvoering gereed moeten zijn. Deze spanning moet worden opgelost. Voor strategisch relevante ruimtelijke beslissingen zou het eerder zo moeten zijn dat de gewenste termijnen van uitvoering de loop van de procedure bepaalt, in plaats van andersom.” Er wordt daarom nu hard gewerkt aan een rijksprojectenprocedure die snellere besluitvorming mogelijk moet maken.

Private financiering

De Hoop Scheffer hield verder een pleidooi voor een hogere plaats op de politieke agenda van private financiering van infrastructuur. “Het zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek is niet louter voorbehouden aan het publiek domein. De private financiering zal nadrukkelijker op de politieke agenda moeten komen.”

Hij vindt op zich investeringen in infrastructuur heel belangrijk. Maar, zo waarschuwde hij, “we moeten oppassen te veel de sjouwers van Europa te worden. Nederland als het ware als een grote oprijlaan naar Duitsland. We zullen slimmer moeten worden in ons transport.”

Daarnaast wil hij dat de investeringen niet voor het overgrote deel op de Randstad moeten worden gericht. Hij verwees daarbij naar het rapport van de Commissie Langman over het Noorden des Lands. “Dus: een naar voren halen van de Zuiderzeespoorlijn, ook daar knelpunten in de wegeninfrastructuur aanpakken zoals dat ook geldt voor andere regionale knelpunten die door de grote financiele tekorten onder druk komen te staan.”

Reageer op dit artikel