nieuws

GS Brabant ernstig teleurgesteld over actualisering Vinex

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant is “ernstig teleurgesteld” over de actualisering van de Vinex, zoals die is uitgewerkt door minister De Boer (VROM). De kritiek spitst zich toe op de positie van de gemeente Den Bosch, die f. 30 miljoen misloopt. Ook vinden Gedeputeerde Staten de landelijk bijdrage van f. 45 miljoen voor regionaal groen “veel te weinig om de aanslag op natuur en landschap voor nieuwe bouwlocaties te compenseren”.

De Boer heeft de verstedelijkingsopgave 2005-2010 voor de provincie bepaald op 27.000 woningen, 413 hectare bedrijfsterrein en 43.000 m2 bruto vloeroppervlak kantoren. Ze heeft Den Bosch ingedeeld in de categorie gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Daarbij is als peildatum 1 januari 1994 aangehouden. Maar twee jaar daarna is door een herindeling het aantal inwoners gestegen tot 125.000.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels