nieuws

‘Goedkope huurhuizen straks niet meer te slijten’

bouwbreed

Goedkope huizen zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk moeilijker te verhuren zijn dan dure. De herstructureringsimpuls van bijna f. 2 miljard en de gewijzigde huursubsidiewet zullen tot een ware aardverschuiving in de volkshuisvesting leiden.

Dat voorspelde prof.dr.ir. H. Priemus van het onderzoeksinstituut OTB gisteren tijdens de presentatie van het Regionaal Volkshuisvestingsperspectief Gooi en Vechtstreek.

“De nieuwe huursubsidiewet kan een ware aardverschuiving in de volkshuisvesting tot gevolg hebben. Mensen met een laag inkomen krijgen langer huursubsidie voor een duurdere woning. Uit dit rapport blijkt nog dat dure woningen moeilijk te verhuren zijn, maar dat zal in de komende jaren wel eens kunnen verschuiven naar de onderkant van de woningmarkt”, aldus Priemus. De hoogleraar wijt dat aan het herstructureringsbeleid “waarvoor tot veler verbazing bijna f. 2 miljard vrijkomt tot 2010” en de versoepeling van regels voor huursubsidie. Hij trekt deze conclusie voor de Gooi en Vechtstreek maar zegt er direct bij dat dat voor heel Nederland geldt.

Gooi en Vechtstreek

Het onderzoeksbureau van de TU-Delft heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de Gooi- en Vechtstreek. Al jaren kampt deze regio met een woningtekort. De belangrijkste conclusie is dan ook dat volkshuisvesters in die regio zich erbij neer moeten leggen dat niet iedereen die dat wil in het gebied kan wonen.

De belangrijkste knelpunten in de Gooi en Vechtstreek concentreren zich rond de vragen wat de omvang van de nieuwbouw moet zijn en wat voor soort woningen er dan gebouwd moeten worden. Verder moeten er oplossingen worden gevonden voor de omvang van de goedkope voorraad en voor het probleem dat veel mensen in een te ruime woning wonen. De scheefheid (te hoog inkomen voor huur) van 47 procent zou met ‘verleidingsinstrumenten’ naar beneden gebracht kunnen worden.

Nieuw geen oplossing

“Als er een ding duidelijk is binnen de Gooi en Vechtstreek, dan is het dat wat gebouwd wordt, ook wordt afgezet. Dit betekent dat woningbouw niet de eerste prioriteit heeft maar wedijvert met de fraaie omgeving, de centrale ligging en de toenemende regionale mobiliteit. Zowel bij de huur- als de koopsector ontbreekt het middensegment”, constateert het rapport.

Duur of juist niet

Er gaan stemmen op om de doorstroming te bevorderen met de bouw van vooral dure woningen. Het OTB vindt dat daar in de praktijk vraagtekens bij geplaatst moeten worden. De gesignaleerde knelpunten moeten vooral binnen bestaand bebouwd gebied worden opgelost.

Wethouder J. Keizer van Weesp wees er fijntjes op dat geen uitleglocatie voor hem politiek niet te verkopen is. En dat na de presentatie van dit rapport de politiek nu aan zet is om voorstellen en aanbevelingen om te zetten in beleid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels