nieuws

Glastuinbouw maakt plaats voor woningen

bouwbreed

De gemeente Harmelen heeft in de Harmelerwaard een bestemming gevonden voor de glastuinbouw afkomstig uit Vleuten-De Meern en Utrecht. De tuinders moeten verhuizen voor de ontwikkeling van de Vinex-locatie Leidsche Rijn.

Het gebied bij Vleuten-De Meern is bestemd voor woningbouw, maar met behoud van de glastuinbouw in de regio. De Harmelerwaard bleek een goede hervestigingslocatie voor de tuinders uit de Leidsche Rijn. In totaal gaat het om 1.740.860 vierkante meter grond.

“De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Leidsche Rijn en de wens om voor de Utrechtse en Vleutense tuinders de Harmelerwaard en directe omgeving als hervestigingslocatie aan te wijzen, doorkruisten de plannen van Harmelen zoals die zijn neergelegd in de structuurstudie uit 1992. Hierin is de Harmelerwaard als glastuinbouwgebied aangewezen, maar uitsluitend voor eigen Harmelense tuinders”, vertelt wethouder Van Woudenberg van de gemeente Harmelen. Dat is nu uitgebreid tot het hele Vinex-gebied.

“Het verplaatsen van de glastuinbouw was vastgelegd in het startconvenant van de Vinex-locatie en Harmelen heeft daarmee ingestemd. Wel hebben we aangegeven dat het van essentieel belang is dat de glastuinbouw wordt ingepast in de omgeving”, aldus Van Woudenberg.

Het gebied Leidsche Rijn is landelijk gezien de grootste Vinex-locatie. In totaal komen hier 30.000 woningen. Dit betekent voor de gemeente Vleuten-De Meern 11.000 extra woningen binnen de gemeentegrens. Hierdoor wordt het bebouwde deel van de gemeente verdrievoudigd. De twee bestaande dorpskernen Vleuten en De Meern, nu nog ruimtelijk van elkaar gescheiden door een open weide, worden met elkaar verbonden door de nieuwe wijken Veldhuizen, Vleuterweide en een nieuw hoofdcentrum.

De betrokken commissies en gemeenteraden buigen zich nog over het plan. Wethouder van de gemeente Vleuten-De Meern, Melcherts, denkt dat de raad positief zal oordelen. “We hebben aan alle voorwaarden voldaan. De financiering is ook rond.”

Reageer op dit artikel