nieuws

Gekocht op papier en toch zo vast als huis

bouwbreed

Zekerheid dat het huis wordt gebouwd zoals het op papier is gekocht. En de zekerheid dat de afnemer op tijd betaalt. Ongeacht de aanneemsom van het object. Dus niet meer tot een maximum van f. 170.000 zoals sinds 1986 overeenkomstig VROM-regelgeving de praktijk was. De Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN) speelt in op de verruimde wettelijke mogelijkheden voor het dekken van risico’s bij bouwprojecten.

SGWN biedt particuliere opdrachtgevers met ingang van 1 oktober de mogelijkheid zelf het initiatief te nemen voor het verkrijgen van een zogenoemde ‘ondernemersgarantie met een verzekerde waarborg’. Volgens bestaande garantieregelingen waren opdrachtgevers in de bouw voor het verkrijgen van een dergelijke garantieverzekering altijd afhankelijk van de bouwondernemer.

Sinds het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) in 1976 de eerste garantieregeling presenteerde, heeft de vraag naar risicobeperking in de bouw een hoge vlucht genomen. Jaarlijks worden ongeveer 40.000 garantie- en waarborgcertificaten voor bouwprojecten afgegeven. Tegelijkertijd is met de toetreding van nieuwe aanbieders de verscheidenheid van diensten flink toegenomen.

In plaats van standaardgaranties biedt SGWN opdrachtgevers ook de mogelijkheid individuele eisen in het SGWN-referentiebestek op te nemen en in een aangepaste regeling te waarborgen.

Aanvragen worden van drie kanten bekeken: technisch, juridisch en financieel. “We hebben alle disciplines in huis”, verklaren directeur N.J. Klaarenbeek en juridisch, technisch specialist ing. R.C.J. Gubler met nadruk.

Doorbraak

SGWN is een van de vier instanties in Nederland die van VROM toestemming hebben deze garantie- en waarborgcertificaten te verstrekken. Vanaf 1985 gevestigd in Zutphen en aanvankelijk hoofdzakelijk regionaal werkzaam, maakt SGWN zich de laatste jaren met een actief marktgericht aanbod sterk voor een landelijke doorbraak.

Maatwerk en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden in de aanpak van Klaarenbeek en Gubler. “Wij doen meer dan onze concurrenten”, maakt Gubler zich breed. “Vroeger bepaalde het ministerie van VROM de garantiebepalingen die wij mochten afgeven en hoe wij mochten werken. Vanaf begin 1995 zijn de wettelijke regels het kale minimum en mogen we daar bovenop nog extra voordelen bieden. Dat doen we ook.”

Uit contacten met consumentenorganisaties is duidelijk geworden, stelt de verzekeraar, dat particulieren die rechtstreeks zaken doen met architecten en aannemers behoefte hebben aan een speciale regeling. Volgens consumentenorganisaties worden jaarlijks enkele duizenden particuliere opdrachtgevers de dupe van aannemers die hun verplichtingen niet nakomen, hetzij door faillissement tijdens de bouw of doordat na verloop van tijd gebreken aan het licht komen en de aannemer inmiddels niet meer blijkt te bestaan. Het risico van onaangename verrassingen is dit jaar zelfs groter geworden. Met het vervallen van woningbouwsubsidies heeft de nationale overheid ook de verplichting losgelaten van een garantiecertificaat voor nieuwbouwprojecten van woningbouwverenigingen. “Dat is nu gedelegeerd aan de gemeenten”, schrijft SGWN in een nieuwsbericht, maar voegt er aan toe dat gebleken is dat gemeenten het garantiecertificaat niet altijd verplicht stellen. Gemeenten stellen bij de verkoop van een bouwkavel aan een particulier geen eisen om de financiele risico’s van de koper te beperken.

Faillissement

De nieuwe dienstverlening betekent volgens directeur Klaarenbeek een stok achter de deur voor beide partijen. Het geeft zekerheid aan de opdrachtgevende en de uitvoerende partij. Bij faillissement neemt de stichting de zorg voor voltooiing van de bouw op zich, zonder meerkosten voor de koper. Een zogenoemde 5%-opleveringswaarborg garandeert dat op alle punten aan de afgesproken kwaliteitsnormen is voldaan.

Kleine onvolkomenheden zullen tot zes jaar na de oplevering worden hersteld. Voor zeer ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Partijen zijn verplicht eventuele geschillen allereerst aan SGWN voor te leggen. Klaarenbeek: “Zonder partijen in hun rechten te beknotten, geloven we dat 90 procent van de meningsverschillen in klein comite zal kunnen worden opgelost.”

Duitse markt

De nieuwe regeling beperkt zich niet tot woningbouw. Gecombineerde woon-werkprojecten, recreatiewoningen, utiliteitsgebouwen en speciale regelgeving voor bouwcomponenten zoals vloer- en buitengevelisolatie. SGWN claimt de enige echte garatieverzekeraar te zijn die voor aannemer en consument alle deelgebieden binnen een waarborg stelt.

Het nieuwe pakket is ook beschikbaar voor de Duitse markt. Nederlandse aannemers die vaak de grootste moeite hebben om de laatste termijn van 3,5 procent te incasseren (zie ook Cobouw van gisteren, pag. 9) kunnen zich op die manier onder meer indekken tegen risico’s als gevolg van onvoldoende kennis van de Duitse bouwregels. Zo zien Klaarenbeek en Gubler SGWN graag functioneren: als een vraagbaak voor aannemer en consument.

SGWN-directeur N.J. Klaarenbeek (r.) en juridisch, technisch specialist ing. R.C.J. Gubler: “Wij doen meer dan onze concurrenten.”

‘SGWN dekt de volledige aanneemsom’

Reageer op dit artikel