nieuws

Europese subsidie voor twee projecten in grensregio’s

bouwbreed

De Europese Commissie financiert 3,2 miljoen in de projecten: ‘De grensbus komt en ‘Samenwerking Dijleland-Meierij’. De totale kosten bedragen f. 6,4 miljoen. Het overige bedrag wordt betaald door diverse organisaties uit de betrokken Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg en het arrondissement Leuven.

Tijdens de vergadering van het Comite van Toezicht voor het Benelux middengebied, werden de projecten goedgekeurd. De projecten zijn onderdeel van Interreg II, een steunprogramma voor de grensregio’s dat mogelijk wordt gemaakt door de Europese Commissie. Het doel van het programma is het bevorderen van regionaal-economische ontwikkeling en het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking in grensregio’s. Het betreft projecten die erop gericht zijn infrastructurele knelpunten op te lossen.

Het doel van het project Dijleland-Meierij, is om deze twee regio’s als groene buffer te behouden en te ontwikkelen door middel van natuurgerichte toeristische-recreatieve acties. Het gaat om de verbetering en het aantrekkelijk maken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur op een regionaal niveau (fiets-en wandelpaden, oevers). Het project loopt tot november 2000.

Reageer op dit artikel