nieuws

Ermelo moet snel fietspad aanbesteden

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Ermelo kan de geplande aanleg van twee fietspaden langs de Ericaweg aanbesteden. Dat is bekend geworden bij de Raad van State in Den Haag.

Tegenstanders van het plan hadden in hoger beroep om schorsing verzocht, een vonnis dat een van de bestuursrechters van de rechtbank in Zutphen in deze affaire wees. De rechter in Zutphen keurde de plannen van de gemeente goed.

Rechter J.A. van der Does van de Raad van State in Den Haag heeft nu het schorsingsverzoek van de tegenstanders afgewezen. Tevens heeft hij het vonnis van de Zutphense rechter bekrachtigd, waarmee het gemeentebesluit tot aanleg van de paden onherroepelijk is geworden.

De tegenstanders stellen dat er een groot aantal bomen gespaard kan worden als er gekozen wordt voor de aanleg van een fietspad met twee rijrichtingen. De gemeente ontkent dat en vindt deze variant bovendien uit verkeerstechnisch oogpunt ongewenst.

De gemeente wil het karwei met spoed aanbesteden omdat een door de provincie toegezegde subsidie van f. 600.000 op het spel staat. De provincie heeft de voorwaarde gesteld dat het werk voor 1 oktober aanbesteed moet zijn.

Reageer op dit artikel