nieuws

Deskundige bekijkt spoorverbreding Best

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag heeft besloten een deskundige te laten kijken naar de plannen van NS om het spoortraject Boxtel-Eindhoven ter hoogte van Best te verdiepen en te verbreden. Omwonenden hebben om schorsing verzocht van het nieuwe bestemmingsplan, dat de werkzaamheden aan het spoor in planologische zin mogelijk maakt. Het gemeentebestuur Best stelde het bestemmingsplan op.

Volgens de NS en de omwonenden pakt het pakket maatregelen aan het spoor gunstig uit voor de omwonenden. Door de verdieping (deels overkapt) en enkele geluidsmuren ondervinden zij minder geluidsoverlast. Enkele omwonenden plaatsen daar vraagtekens bij. Zij menen dat er verkeerde berekeningen zijn uitgevoerd en vrezen dat er nog wel degelijk sprake zal zijn van geluidsoverlast als de treinen in de toekomst met 160 of 200 kilometer per uur langs Best snellen. De NS heeft gerekend met snelheden tot 140 kilometer per uur. De Vries gaat het door een deskundige laten bekijken alvorens hij beslist.

Reageer op dit artikel