nieuws

Brinkman maakt zich zorgen over de toekomst ‘Overheid zit vast in file van plannen’

bouwbreed

“De overheid heeft zich vastgemanoeuvreerd in een file van plannen. Ik zie een heleboel vogels in de lucht. Het is echter afwachten of ze ook daadwerkelijk neerdalen. Goede plannen zijn er genoeg, maar ellenlange procedures schuiven de uitvoering steeds op.”

AVBB-voorzitter Elco Brinkman vindt dat hij objectief gezien geen reden heeft tot klagen over de begroting voor 1998. Maar vooral de lange procedures vindt hij een ramp en zijn een reden voor zorg. “Blijkbaar slaagt het Rijk er niet in de doorlooptijd van procedures terug te dringen. Er liggen voldoende voorstellen om de procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Met een wetsvoorstel over dit probleem komt men maar niet.”

Een ander punt van zorg is voor hem het tekort aan geld op de middellange termijn, waardoor plannen die nu al in het regeringsbeleid zitten worden doorgeschoven. “Vooral bij de begroting van Verkeer en Waterstaat is het heel duidelijk. Ze komen gewoon f. 40 miljard te kort om plannen uit te voeren.”

Vogels in de lucht

Tot 2010 zijn er heel wat aardige vogels in de lucht, vindt Brinkman. Maar een bouwer kan pas aan de slag als de bestekken op de markt komt. De vraag of dat gebeurt is nu doorgeschoven naar de komende kabinetsformatie waar beslist zal worden over extra budgetten voor infrastructuur.

Waar de komende kabinetsformateur zoveel geld vandaan moet halen, is voor de AVBB-voorzitter dan wel een grote vraag. “Nu wordt uitgegaan van een economische groei van 2%. Dat betekent dat de vrij besteedbare ruimte in het overheidsbudget zo’n f. 5 miljard zal zijn voor de periode 1998-2002. Afgezet tegen het tekort van Verkeer en Waterstaat in die periode, zo’n f. 15 miljard, is dat dus volstrekt onvoldoende.”

Nieuw belastingstelsel

Vooruitlopend op de nog niet gepubliceerde herziening van het belastingstelsel, maakt Brinkman zich nu al zorgen over de invulling ervan. “Ik ben zeer benieuwd wat er in het vat zit. Maar wat ik tot nu toe hoor, maakt mij ongerust. Wij zijn het er allemaal over eens dat de belasting op arbeid omlaag moet. Kapitaal is vluchtig. Dan blijven er feitelijk maar twee zaken om belasting over te heffen: consumptie en onroerend goed. Als dat laatste gebeurt komt er een kink in de kabel van de huizenmarkt. Daarvoor waarschuw ik nu al, nog voordat de plannen er zijn.”

Hek om Groene Hart

Brinkman vindt het uitstekend dat er eindelijk een uitspraak is over het Groene Hart. Met de inhoud is hij het echter uit de grond van zijn hart oneens. “Het is in feite een voortzetting van wat er al gebeurde. Bestaande steden worden uitgebouwd met een scherp contrast richting groen. Daarmee wordt geen gebruik gemaakt van bestaande corridors, bijvoorbeeld de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden. Die van oudsher bewoonde streek met al haar bedrijvigheid zie je nu verarmen omdat er niets mag. Het is veel beter om investeringen in het Groene Hart samen te voegen, waarbij het groen meer kansen krijgt en tegelijkertijd een ontwikkeling langs de corridors mogelijk wordt. Nu je toch met de HSL-tunnel aan de slag gaat, zou je meteen je slag kunnen slaan voor de herinrichting van de driehoek Schiphol, Burgerveen, Leiden. Ik vind het te simpel om een hek om het Groene Hart te zetten.”

Prinsjesdag heeft dit jaar ongeveer 60.000 bezoekers naar de Haagse binnenstad getrokken. Niet iedereen is even tevreden over de begroting van volgend jaar. De gouden koets van de Koningin had uiteraard geen last van files. Foto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel