nieuws

Bewoners IJmond willen geen slibdepot in hun gemeente

bouwbreed Premium

De bewoners van de gemeenten rond IJmuiden vinden een oplossing voor vervuild baggerslib noodzakelijk, maar zijn niet enthousiast over het vooruitzicht een baggerslibdepot binnen hun gemeentegrenzen te krijgen. Dit blijkt uit een belevingsonderzoek dat werd gehouden onder 55 bewoners van Den Helder, Wijk aan zee, IJmuiden, Velsen, Ruigoord en het gebied rondom de Noorder IJpolderplas.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland door onderzoeksbureau Wijzer. In een belevingsonderzoek wordt gekeken naar hoe bewoners en gebruikers, zoals middenstanders, hun omgeving waarderen en welke dingen in hun visie beslist niet mogen veranderen. Naast het belevingsonderzoek, stelt Rijkswaterstaat ook een Milieu-effect rapportage (mer) op.

De ondervraagden vinden dat vervuilde waterbodems moeten worden opgeruimd. Ze menen dat het vervuilde materiaal in elk geval niet mag blijven liggen omdat dit ten koste gaat van de natuur en de economie. Ook vinden ze het verwerken van het slib de beste oplossing en het storten ervan de slechtste. In het laatste geval vrezen ze lekkages en andere onveilige situaties.

Leefomgeving

Niettemin kwam uit het belevingsonderzoek naar voren dat de ondervraagden zoveel waarde hechten aan hun leefomgeving dat er slechts weinig mogelijkheden zijn om in de kop van Noord-Holland een depot aan te leggen, waarin 8 miljoen kuub sterk vervuilde bagger moet worden opgeslagen.

Rond 2003 wordt besloten of en waar in de kop van Noord-Holland een baggerslibdepot wordt aangelegd en hoe dit er zal uitzien. Het belevingsonderzoek kan de doorslag geven bij het kiezen van een locatie. Althans wanneer er meerdere locaties beschikbaar zijn, die aan de zelfde technische eisen voldoen.

Volgens O. Cox die het onderzoek heeft uitgevoerd, blijkt uit de antwoorden van de ondervraagden niet dat ze beslist geen baggerdepot binnen hun gemeente willen.

Cox: “Er zijn bepaalde plekken die ze hoog aanslaan en die ze graag willen behouden, maar daarom zijn ze nog niet tegen een depot in woonplaats. Sommigen gaven zelfs aan dat ze geen bezwaar hadden tegen een depot bij hun huis, als het depot maar niet op hun favoriete plek zou komen.”

Reageer op dit artikel