nieuws

Bevaarbaar maken Julianakanaal gefaseerd aangepakt

bouwbreed Premium

Door een tekort van f. 80 tot f. 90 miljoen op de oorspronkelijke raming wordt het bevaarbaar maken van het Julianakanaal tussen Echt en Born voor schepen met vier lagen containers, gefaseerd uitgevoerd.

In Roosteren en Echt moeten de bruggen worden verhoogd. Tevens moet er een insteek komen vanaf het Julianakanaal naar de overslaghaven en het logistiek centrum in Born. Deze ingreep is goedkoper dan het verhogen van de derde brug bij Born.

De gefaseerde uitvoering betekent dat voor het jaar 2000 de brug bij Roosteren 500 meter verplaatst moet worden. Dan moet ook een nieuwe verbindingsweg tussen Roosteren en Susteren en de aansluiting aan de A2 gereed zijn. Hierna is de brug in Echt aan de beurt.

Rijkswaterstaat stelde een gefaseerde aanpak voor nadat de stuurgroep voor het project liet weten dat er onvoldoende geld is voor een gezamenlijke aanpak. Volgens woordvoerder Whu van Rijkswaterstaat werd aanvankelijk uitgegaan van een begroting van maximaal f. 30 miljoen en minimaal f. 15 miljoen. Het pakket aan maatregelen en werkzaamheden is, volgens Whu, dermate uitgebreid dat het tekort zeker f. 80 miljoen beloopt. Dit is inclusief het aanleggen van de op- en afrit van de A2 aan de kanaalzijde.

Het plan van Rijkswaterstaat wordt 8 oktober door de stuurgroep besproken met de ontwikkelingsmaatschappij Liof, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten.

Reageer op dit artikel