nieuws

Beunverbod jaagt bond in gordijnen

bouwbreed

Het aanpakken van beunende bouwvakkers is de oorzaak van een conflict tussen de werkgeversorganisatie NVOB en de bouwbond van de FNV. Die maakt “ernstig bezwaar” tegen een medio dit jaar door het NVOB ingevoerde individuele modelovereenkomst. De leden van de bond zijn opgeroepen dat stuk niet te ondertekenen.

“Wij achten de cao zelf helder genoeg”, aldus vice-voorzitter Bram Visser van de werknemersorganisatie. “Beunen mag niet. Daarover hebben sociale partners duidelijke afspraken gemaakt. In de cao is dit jaar een nieuw artikel daarover opgenomen. Wij vinden het te gek voor woorden om dan ook nog eens met een model individuele overeenkomst te komen, waarin werkgever en werknemer jegens elkaar vastleggen dat de cao voor dit specifieke artikel wordt nageleefd. We hebben toch ook geen soortgelijke modelovereenkomsten, waarin de werkgever zich verplicht om de cao-regeling voor vergoeding van reiskosten na te leven? Laat staan dat we een overeenkomst hebben waarin staat dat de cao wordt nageleefd. Naleven doe je gewoon”, stelt hij vast.

NVOB-woordvoerder Leo Stein begrijpt de opwinding aan vakbondszijde niet. “Wij hebben die modelovereenkomst al in juni ontwikkeld, vooruitlopend op de definitieve cao-tekst. Die was er nog niet. Ik denk dat het ook niet onverstandig was om die modelovereenkomst te maken. Iedereen wordt weliswaar inderdaad geacht de wet (lees: cao) te kennen, maar het kan nooit kwaad de werknemers te attenderen op de risico’s die ze lopen met het beunen”, licht hij toe.

Inkomen

Die risico’s hebben dan betrekking op het inkomen. Het nieuwe cao-artikel is daarover heel helder: De werknemer die zonder toestemming van de werkgever bouwwerkzaamheden verricht ten behoeve van derden – hetgeen op grond van artikel 9 lid 2 verboden is – en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raakt, heeft voor de duur van de eerste drie maanden van deze arbeidsongeschiktheid geen recht op aanvulling tot 100 procent van zijn vast overeengekomen loon.

Ook sanctie

Maar het NVOB gaat nog verder. Afgezien van het niet verstrekken van de bovenwettelijke uitkering willen de werkgevers een werknemer schorsen, als die het verbod op beunen overtreedt maar niet arbeidsongeschikt raakt.

De FNV-bouwbond is het hanteren van de modelovereenkomst volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Visser is die niet alleen principieel verwerpelijk, maar geeft het NVOB daarin ook nog eens een ruimere uitleg van de betreffende cao-artikelen dan in de cao is vermeld. “Daartegen maken wij ernstig bezwaar”.

De bond heeft al een brief naar het NVOB gestuurd om haar ongenoegen kenbaar te maken. “Het NVOB klaagt al tachtig jaar over het beunen door werknemers. Maar ondertussen leveren de werkgevers al evenveel jaar de materialen waarmee gebeund kan worden”, wil Visser tenslotte nog even kwijt.

Reageer op dit artikel