nieuws

Bam handhaaft groeistrategie en neemt Verlaat Groep over

bouwbreed

De mislukte fusie met Wilma heeft Bam een smak geld gekost ( f. 900.000) en veel tijd opgeslorpt. Het is echter niet ten koste gegaan van de strategie tot groeien. Ter versterking van de gww-tak neemt het aannemingsconcern uit Bunnik de Verlaat Groep over. De aankoop wordt deels gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen.

“Onze sector Infrastructuur en milieu is door de verwerving van de Verlaat Groep completer geworden, ” is de toelichting van dr. ir. W. van Vonno, voorzitter raad van bestuur Koninklijke Bam Groep. “Het ontbrak ons nog aan een wegenbouwer in de ruimste zin van het woord. Verlaat, een middelgrote onderneming met een omzet van f. 130 miljoen, heeft de beschikking over modern eigen materieel en belangen in installaties ten behoeve van de asfaltproductie. Het werkgebied is geheel Nederland, maar de nadruk ligt op het Westen en Midden van het land.”

De aankoop komt net als de vorige gww-aankoop, dat was W.C. van Dijk, uit Hardinxveld-Giessendam. De sector Infrastructuur en milieu heeft met de jongste aanwinst erbij een niveau van f. 400 miljoen. Ten opzichte van eind vorig jaar betekent dat een groei van f. 150 miljoen. Van Vonno: “Deze sector is nu ook beter in staat om integrale projecten naar zich toe te halen. Het is namelijk een tendens dat opdrachtgevers een weg in zijn geheel aanbesteden. Maar de organisatie, dat geldt overigens voor het gehele concern, steekt zo in elkaar dat we gaan voor de zeer grote projecten, maar ook flink in het land sprokkelen voor de kleinere projecten.” De wens van Van Vonno is om nog een type bedrijf a la Verlaat te acquireren.

Oase

Gelijk met de nieuwste aankoop werd het resultaat over de eerste zes maanden vrijgegeven. De onderneming heeft zich goed hersteld na een zeer teIeurstellend jaar 1996. De terugtocht uit Duitsland en een forse reorganisatie in Belgie deed de onderneming voor bijna f. 8 miljoen in de rode cijfers duiken. Over het lopende boekjaar is Van Vonno positief. “De Nederlandse bouwmarkt is toch een oase? Het gaat beter dan de omliggende bouwmarkten. Ik begrijp dus niet het verhaal van VNO/NCW dat het volgend jaar moeilijk gaat worden.

“Alle sectoren in Nederland hebben bijgedragen aan het resultaat. Belgie zijn we per saldo op nul uitgekomen”, gaat Van Vonno verder, “vanwege het vooruitschuiven van projecten viel de omzet van de woning- en utiliteitsbouw terug. Het resultaat van deze twee sectoren was een bescheiden plus. Er wordt nu hard gewerkt en alles wordt ingehaald in het lopende boekjaar. De rest van de sectoren hebben goed bijgedragen aan het resultaat.”

Koers omhoog

In Duitsland levert Bam binnenkort zijn laatste project op. De genomen reservering van f. 40 miljoen blijkt voldoende. “We hebben bij de afwikkeling van de vijftien projecten geen extra kosten gemaakt in het eerste halfjaar,” aldus Van Vonno. “De financiele afwikkeling met onze opdrachtgevers verloopt op een paar moeilijke discussies na goed. Alleen het gaat op zijn Duits, grondig tot achter de komma.”

Voor de rest van het boekjaar ziet men in Bunnik geen beren op de weg. De eerder dit jaar afgegeven verwachting van het resultaat van f. 20 miljoen is inmiddels opgeschroefd naar f. 22 miljoen. De bijstelling komt door de opgelopen orderportefeuille en de hoge kwaliteit daarvan. De Amsterdamse Effectenbeurs beloonde het bedrijf met deze voorspelling door een stijging van liefst f. 8 op f. 129,50, een plus van bijna 7 procent.

En nu jaren weer de f. 22 miljoen vasthouden?

Van Vonno fronst zijn wenkbrauwen. “Nee”, zegt hij stelling, “dat moet meer worden. Ons winstniveau moet 2 procent netto van de omzet gaan worden. Wanneer we dat gaan halen? We hebben de opgaande lijn goed te pakken.”

Eerste halfjaar 1997 Koninklijke Bam Groep

Omzet f. 644,9 miljoen ( f. 725,7 miljoen) Bedrijfsresultaat f. 13,5 miljoen ( f. 12,2 miljoen) Winst f. 8,3 miljoen ( f. 0,6 miljoen) Orderportefeuille per 1 juli f. 1,8 miljard

Reageer op dit artikel