nieuws

Architecten profiteren van Vinex-motor

bouwbreed

De Vinex-motor begint op toeren te komen. De architecten, zij zitten aan het begin van de bouwketen, merken dat onmiddelijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat bijna driekwart van de nieuwe opdrachten inmiddels bestemd is voor Vinex-gebieden.

De architecten hebben in de eerste helft van 1997 voor f. 13 miljard aan nieuwe opdrachten ontvangen. Volgens het CBS is dit een absoluut record. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 1996 steeg de waarde van de orders met 27 procent. Eind juni was de orderportefeuille van de architecten dan ook gegroeid tot f. 37,3 miljard (+12 procent). Deze groei wordt overigens mede veroorzaakt door minder annuleringen. Het betekent dat het aantal uitgestelde woningbouwprogramma’s terugloopt.

De waarde van de nieuwe opdrachten voor woningbouw had over het eerste halfjaar een niveau van f. 5,5 miljard, en lag daarmee een fractie boven het bedrag van de vergelijkbare periode 1996. Met Vinex was over de eerste zes maanden een bedrag gemoeid van circa f. 3,97 miljard (+8 procent). Van een toenemende concentratie in deze gebieden is volgens het CBS nog nauwelijks sprake.

Voor de marktsector is volgens het CBS in het eerste halfjaar van 1997 voor f. 4,3 miljard aan nieuwe opdrachten verstrekt. Dit betreft vooral bedrijfsgebouwen voor vervoer en communicatie en kantoorgebouwen in de zakelijke dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een toename van 76 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1996. Voor de budgetsector (overheidsgebouwen, ziekenhuizen e.d.) is een stijging van 14 procent waargenomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels