nieuws

Zwartwerkers bouwen voor Duitse overheid

bouwbreed

De aannemers van de regeringsgebouwen in Berlijn blijken op grote schaal zwartwerkers te contracteren. De bouwbedrijven doen verder aan loondumping en andere illegale praktijken. Acht razzia’s tussen februari en juni toonden tientallen overtredingen aan. Tegen 47 ondernemingen en 173 bouwvakkers loopt inmiddels een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of ook Nederlanders zijn aangehouden. Nederlandse bedrijven klagen inmiddels wel over de intensieve controle op Duitse bouwplaatsen.

Bij de verbouwing van de Rijksdag tot parlement bleken dertien bedrijven 67 bouwvakkers onder het minimumloon te laten werken. Dertig buitenlanders waren illegaal aan de slag. Overtredingen deden zich ook voor op de locatie Unter der Linden waar een gebouw voor de bondsdag ontstaat en bij de nieuwbouw voor het bondsministerie van justitie, de perskamer van het bondsbestuur en het hospitaal van het leger. Ook de bouw van woningen voor ambtenaren die naar Berlijn verhuizen verloopt niet helemaal volgens de regels.

Controles

Nederlandse aannemers klagen volgens de stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex) intussen steeds meer over de gevolgen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz dat de Duitse regering in maart van dit jaar aannam. Deze wet verplicht buitenlandse werkgevers voor personeel op Duitse bouwplaatsen minstens de minimum cao-voorwaarden in acht te nemen. Nederlandse bouwers kregen in het eerste half jaar na de ondertekening van de wet te maken met intensieve controles op de bouwplaats en aan de grens. Het toezicht houdt vooral verband met de verplichte aanmelding bij het Landesarbeitsamt en met de aanwezigheid en juistheid van de bijbehorende documenten. Als gevolg van deze controles krijgen nogal wat bedrijven te maken met andere, reeds bestaande, administratieve verplichtingen als de inschrijving bij de Handwerkskammer.

Volgens de Nedubex voeren de verplichtingen echter verder dan de aanmelding bij het Landesarbeitsamt. Zo gaat de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) in Wiesbaden ervan uit dat bedrijven die in Duitsland werken ook in de Bondsrepubliek premie voor het vakantiegeld moeten afdragen. Alleen in bepaalde gevallen wordt daarvan afgeweken. De ULAK heeft de registratie volledig geautomatiseerd en kan nu op grote schaal Nederlandse bedrijven aanschrijven met het verzoek op korte termijn de inschrijving in Wiesbaden te waarborgen.

Boetes

Volgens de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Dusseldorf regent het momenteel boetes in Duitsland. Zo krijgen Nederlandse bouw- en montagebedrijven massaal post van de ULAK. Vullen de ondernemers de papieren niet binnen veertien dagen in en kunnen ze niet aantonen vakantiegeld af te dragen aan een vergelijkbare instelling als de ULAK, dan wordt ruim DM 1000 boete opgelegd. Verdere boetes volgen wanneer de afdrachten niet alsnog plaatsvinden.

Vorig jaar constateerden Duitse instanties tijdens controles in de deelstaat Noordrijn-Westfalen dat nogal wat Nederlandse bouw- en montagebedrijven zonder vergunning werken en zich niet houden aan de verplichtingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Per overtreding geldt een boete, varierend van DM 50.000 tot DM 100.000. Een boete van DM 1500 volgt wanneer bedrijven werknemers voor Duitsland niet aanmelden bij het Landesarbeitsamt van de betreffende deelstaat. Hebben de werknemers bij een controle van het Arbeitsamt of het Hauptzollamt geen arbeidsovereenkomst, loonstrookje en detacheringspapieren bij zich, dan komt daar nog een boete van DM 1500 bij.

De Nederlands-Duitse KvK te Dusseldorf houdt op 25 september in Den Bosch en op 10 oktober in Venlo studiebijeenkomsten over onder meer het aannemen van werk in Duitsland. Nadere inlichtingen tel. (49) 211 4987201 en fax (49) 211 4987249/4987222.

De Nedubex houdt enkele studiedagen over onder meer het Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Dat gebeurt op 29 september in Roermond, op 30 september in Enschede, op 2 oktober in Leeuwarden en op 8 oktober in Zwolle.

Reageer op dit artikel