nieuws

Stichting Zand verwijt EIB onzorgvuldigheid

bouwbreed

“Erg onzorgvuldig.” Zo kwalificeert de Stichting Zand een eerder dit jaar door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) gepresenteerd rapport over alternatieven voor beton- en metselzand.

De stichting (samenwerkingsverband van negen producenten van industriezand) stelt dit in een brief aan prof.drs. A.P. Buur, directeur van het EIB.

Het EIB deed in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar mogelijkheden om beton- en metselzand te vervangen door alternatieven als zeezand, sloopzand, fijn zand, zand uit baggerspecie en zand uit gereinigde grond. De conclusie: die alternatieven zijn op langere termijn kansrijk.

Na het verschijnen van het rapport (eind april dit jaar) noemde de secretaris van de Stichting Zand, mr. E. Oostvogel, in Cobouw de resultaten van het onderzoek “erg voorbarig en optimistisch”.

Vernietigend

In de brief aan directeur Buur haalt de stichting zo mogelijk nog vernietigender uit: “De opsteller van het rapport neemt vrijwel kritiekloos een aantal stellingen inzake technische mogelijkheden van alternatieven over van uw opdrachtgever, de provincie Zuid-Holland.”

“Dat uw instituut de technische aspecten van deze alternatieven niet zelf kan overzien is te begrijpen. Maar aangezien bij economische beschouwingen de prijs/

kwaliteitverhouding cruciaal is, stelt u zich erg onzorgvuldig op”.

De stichting meent bovendien dat, wanneer het EIB zich meer moeite getroost had, “het met meer nauwkeurigheid en betrouwbaarheid de echte economische potenties van de alternatieven had kunnen evalueren”.

Volgens de stichting zijn tot nu toe op het Nederlands continentale plat “nauwelijks Noordzeezanden aangetroffen die voldoen aan de door de markt voor industriezand gestelde criteria”.

Bel moest rinkelen

En de door het EIB op “honderdduizenden” guldens geraamde investeringen in bewerkingsinstallaties van zeezand bedragen volgens de stichting in werkelijkheid “miljoenen”. Het feit dat het “goedkopere zeezand niet of nauwelijks wordt gebruikt” had bij het EIB “een bel moeten doen gaan rinkelen”.

De door het EIB geopperde suggestie dat puinbreekinstallaties industriezand kunnen maken, noemt de stichting vreemd: “Wij vinden het merkwaardig dat men denkt dat deze installaties iets kunnen wat ze technisch niet in zich hebben.”

Tenslotte wijst de stichting er op dat “grof zand niet kan worden vervangen door fijn zand”. Binnenkort begint onderzoek naar toepassing van fijnere zanden in beton.

De resultaten worden over enkele jaren verwacht. “Nu reeds vooruitlopen op nog te trekken conclusies, is niet juist”, verwijt de stichting het EIB.

Reageer op dit artikel