nieuws

Stadsarcheoloog ontrafelt weer oud stukje Amsterdam

bouwbreed

Stadsarcheoloog J. Baart heeft weer een klein stukje Amsterdamse historie aan de vergetelheid ontrukt. In het hart van de rosse buurt, op het Oudekerksplein, diepte Baart resten van een kerkhofmuur op uit de dertiende eeuw en stuitte hij op een opmerkelijk gave gevelsteen uit de zestiende eeuw die het huis van de rijke koopman/regent Pieter Bicker sierde.

De opgravingen in dit oudste deel van de stad vinden in een noodtempo plaats. Op 14 juli kon Baart beginnen, eind deze week gaat het zand er weer over en verrijst er op deze plek een kinderopvangcentrum. De gevelsteen, met de uitgehakte afbeelding van een pauw, trof Baart aan tijdens de eerste fase van de opgraving. De afbeelding sierde het huis Warmoesstraat 69 aan het eind van de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw. Het huis was een van de duurste in de straat.

Hoe welvarend deze buurt vroeger was blijkt ook uit een andere vondst: fragmenten van een uit Sevilla geimporteerde plavuizenvloer met kunstig uitgevoerde patronen. Die kwamen alleen voor in de woningen van de zeer welgestelden en werden in Amsterdam nog niet eerder aangetroffen.

Toiletten

Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden vond Baart de vijftiende eeuwse funderingen van de eerste huizen die hier stonden. Opvallend noemt hij het dat de toiletten zich in de huizen bevonden en niet, zoals destijds gebruikelijk was, erachter. “Misschien wilde men de zaken wat netter aanpakken in verband met de aanwezigheid van de Oude Kerk.”

In de derde fase groef Baart tot vijf, zes meter onder het straatoppervlak. Hij vond een muur van het voormalig kerkhof uit het midden van de dertiende eeuw en de resten van een sloot die vermoedelijk rond de eerste stenen kerk liep, die aan het begin van de dertiende eeuw verrees. Vanaf maandag 11 augustus bedelven bouwvakkers alle vondsten die Baart niet meer kan redden, onder een dikke laag zand ten behoeve van een twintigste eeuws bouwsel.

Reageer op dit artikel