nieuws

SP pleit voor intrekken van grind- en zandvergunning

bouwbreed

De SP in Limburg wil dat het college van Gedeputeerde Staten de vergunning voor zand- en grindwinning in Landgraaf alsnog intrekt. Volgens de SP-fractie heeft het nog weinig zin toestemming te geven voor het afgraven van zand en grind nu daarvan in verband met het Maasproject toch al grote overschotten dreigen te ontstaan.

De SP wil daarom opheldering van het provinciebestuur waarom zij instemt met verdere afgravingen in Landgraaf. Ook de verleende vergunning voor het op het terrein wassen van het afgegraven zand en grind zit de SP-fractie dwars. Temeer daar omwonenden in de visie van de SP terecht geluidsoverlast van de wasinstallatie vrezen: “Zelfs volgens de cijfers zoals in het ontwerpbesluit gehanteerd zal bij de op te leggen geluidwerende maatregelen door dit wassen toch nog sprake zijn van een aanzienlijke overschrijding van het referentieniveau voor lawaai bij omliggende woningen, en van evenaring van het lawaainiveau. Zelfs ’s nachts”, zo benadrukt de SP, “zou u pieken tot 60 dB(A) accepteren. Een geluidsniveau waarvoor bij huurwoningen in verband met de aantasting van het woongenot zelfs al een puntenaftrek wordt toegepast. Slaapstoornissen zijn daarbij zonder meer te verwachten.”

Volgens de plannen is het de bedoeling dat er een geluidswal en geluidsscherm rond de locatie wordt geplaatst. Een maatregel waarbij de SP zich hardop afvraagt of dit volgens het geldende bestemmingsplan wel mag. “Een verfraaiing van het landschap zal dat dan ook niet zijn.”

Overproductie

De Limburgse SP-fractie wil dan eigenlijk ook dat het provinciebestuur de vergunning alsnog intrekt. Vooral ook omdat de partij het nut van nog meer grind- en zandafgravingen er niet van in ziet. “Welke zin heeft het om nog nieuwe of verdergaande vergunning te geven voor het afgraven van zand en grind, nu er in verband met het Maasproject in de komende jaren toch al grote overschotten aan zand en grind in Limburg dreigen te ontstaan. Een nog grotere overproductie zou alleen maar tot nog lagere prijzen en dus tot nog grotere tekorten bij het Maasproject leiden.”

Reageer op dit artikel