nieuws

Sensoren sparen energie bij sneeuwvrij houden van op- en afritten

bouwbreed

Problemen met gladheid in de winter kunnen in veel gevallen worden voorkomen met een systeem waarmee wegdekken van bijvoorbeeld op- en afritten ijzel- en sneeuwvrij gehouden kunnen worden.

Fortecs uit Purmerend brengt een systeem met een aantal sensoren op de markt dat pas stroom op de verwarmingskabels zet als het echt nodig is. Dat bespaart energie.

Het systeem wordt alleen geactiveerd als sensoren water en/of vocht meten in combinatie met een buitenlucht- en/of bodemtemperatuur die tegen of onder het vriespunt ligt. Deze regeltechniek vraagt wel een hoger vermogen van het systeem om het bereiken van het gewenste effect te versnellen. Daartegenover staat dat de installatie alleen gebruikt wordt als het nodig is.

Fortecs heeft het systeem ontwikkeld voor toepassing in heel specifieke situaties. Bijvoorbeeld gladheidsbestrijding bij op- en afritten van parkeergarages, ziekenhuizen en brandweerkazernes. Maar ook om gladheid te voorkomen bij wegdekken van bruggen en de toeritten van tunnels. De kabels die voor de verwarming worden gebruikt zijn bestand tegen hoge temperaturen. Door een wapening zijn ze bovendien drukvast.

De verwarmingskabels mogen in de eindlussen kruisen. Daardoor is het mogelijk dat meer kabels – om en om – op meerdere groepen of thermostaten worden aangesloten. Dat heeft het voordeel dat het systeem nooit volledig kan uitvallen. Het benodigde vermogen is afhankelijk van de vloerconstructie en de gewenste opwarmsnelheid. Als regel geld voor wegdekken circa 250 Watt per vierkante meter. Als automatische controle en regelapparatuur met sensoren worden toegepast, is een vermogen van tenminste 300 Watt per vierkante meter nodig bij een temperatuur van min 20 gr. C.C.

Voor bedrijven is bij aanleg van de ijzel- en sneeuwvrij installatie mogelijk subsidie aan te vragen bij de energiemaatschappij in de regio of bij Novem in Sittard.

Reageer op dit artikel