nieuws

Net en vooral snel sloopwerk voor Expo 2000 in Hannover

bouwbreed

Door een uitgekiende planning en een optimale inzet van materieel is in vijf dagen een viaduct over een in gebruik zijnde autosnelweg in de omgeving van Hannover gesloopt.

Volgens de oorspronkelijke planning waren acht dagen beschikbaar om deze klus te klaren.

Het betrof een sloop met een afvalvolume van 1500 m3 beton en 250 m3 wapeningsijzer.

Hannover werkt al geruime tijd aan de infrastructuur om de verwachte toevloed van bezoekers aan de wereldtentoonstelling Expo 2000 te kunnen verwerken. Nieuwe wegen worden aangelegd en bestaande wegen worden verbreed. Het openbaar vervoer zal een drastische uitbreiding ondergaan.

Over een van de autosnelwegen die rechtstreeks vanaf het autobaan-netwerk naar het tentoonstellingsterrein voeren, loopt de voor Hannover belangrijke verkeersader Bischofsholer Damm. Niet alleen wordt deze weg verbreed, ook wordt het railtrace dat over de weg loopt aangepast en verbeterd. De enige echte oplossing was het verwijderen van het bestaande viaduct en het aanleggen van een totaal nieuwe kruising. Verkeersorganisatorisch leverde dit echter enorme, vrijwel onoplosbare problemen op omdat de doorgaande snelweg een hoge verkeersintensiteit kent, zeker in perioden waarin in Hannover een tentoonstelling plaatsvindt.

Oplossing

Om de autosnelweg zo min mogelijk te belasten werd besloten het viaduct te slopen en vervolgens over de inmiddels gebouwde pijlers met behulp van hydraulische vijzels een volledig nieuw wegdek te schuiven. Op deze wijze zou de autosnelweg alleen tijdens de sloopperiode te hoeven worden afgesloten.

Een belangrijke voorwaarde bij de sloop was dat het bestaande wegdek niet beschadigd zou raken en zo snel mogelijk weer voor het bestemmingsverkeer zou worden vrijgegeven, zonder dat er reparaties aan het wegdek nodig zouden zijn. In de oorspronkelijke planning had men voor de hele operatie acht dagen uitgetrokken. Het werk werd gegund aan het aannemingsbedrijf Schilling dat op het gebied van het slopen van bruggen en viaducten ook buiten de Duitse grenzen als toonaangevend bekend staat.

Uitvoering

Nadat de vangrails verwijderd waren werd de autosnelweg in beide richtingen afgesloten. Dit laatste in tegenstelling tot de oorspronkelijk planning waarin sprake was van een afsluiting per rijrichting voor de duur van vier dagen. Op de wegdekken in de onmiddellijke nabijheid van het te slopen viaduct werd vervolgens een zandbed neergelegd van een zodanige dikte dat vallend puin en de stalen rupsen van het in te zetten materieel geen beschadiging opleverde voor het onderliggende wegdek.

Voor het feitelijke sloopwerk bracht het aannemingsbedrijf Schilling uit eigen en ingehuurd machinepark zwaar geschut in stelling, in totaal acht hydraulische graafmachines van het merk Orenstein+Koppel: driemaal type RH6, tweemaal type RH8, een RH5, RH9 en RH12. Deze hydraulische graafmachines werden uitgerust met Krupp-sloopmaterieel zoals betonscharen, -crushers en sloophamers. Bij hun vernietigende werk werden deze machines bijgestaan door auto- en torenkranen die de losgemaakte betonbrokken vasthielden totdat de bewapening was losgeknipt en deze daarna voor verdere verkleining uit het werk namen.

Na een operatie die vijf dagen in beslag nam was 1500 m3 beton en 250 m3 overspannings- en bewapeningsstaal verwerkt en afgevoerd. Het zandbed werd verwijderd en de vangrails weer aangebracht. Probleemloos kon de autosnelweg weer worden vrijgegeven voor het drukke verkeer.

Acht hydraulische graafmachines van O+K, uitgerust met Krupp-sloopmaterieel, zorgden er in belangrijke mate voor dat een sloopklus in de nabije omgeving van Hannover slechts vijf in plaats van de geplande acht dagen duurde.

Reageer op dit artikel