nieuws

Nederland is te vol gebouwd en vies

bouwbreed

Bijna de helft van de Nederlanders vindt ons landje te vol gebouwd. Ruim 65 procent vindt het ook nog eens vies. Dat blijkt uit de Ruimtelijke Verkenningen van de Rijksplanologische Dienst.

Uit het rapport blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken om de toenemende vervuiling door het verkeer en de industrie, het verlies aan variatie in het landschap en het idee dat Nederland langzaam maar zeker vol gebouwd raakt. We willen in een groene omgeving wonen, met de natuur dicht bij huis en zonder hinder van verkeer en industrie.

Daar staat tegenover dat ruim driekwart van de Nederlanders tevreden is over de kwaliteit van de eigen woonbuurt. Van de ondervraagden is 67% content met de hoeveelheid groen in de directe leefomgeving, heeft 59% weinig overlast van het verkeer en vindt 48% de woningen in de buurt voldoende gevarieerd.

Reageer op dit artikel