nieuws

– Meerssen

bouwbreed Premium

De gemeente Meerssen ontvangt van de provincie Limburg f. 4 miljoen uit het fonds stads- en dorpsvernieuwingsfonds 1997. De bijdrage is bedoeld voor de realisatie van het centrumplan.

Meerssen heeft f. 12 miljoen begroot voor het aankopen en bouwrijp maken van grond, de aanleg van een parkeerterrein en de bouw van een parkeergarage. Met Projectontwikkelaar MBO Ruyters is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en exploitatie van het plan. Ruyters bouwt winkels en appartementen in het hart van Meerssen.

Reageer op dit artikel