nieuws

Kabinet beraadt zich over hogere aftrek energie-investeringen

bouwbreed

Het kabinet wil meer geld uittrekken voor bedrijven die investeren in energiebesparing. Minister Wijers van Economische Zaken heeft er bij zijn collega’s op aangedrongen het bedrag voor de regeling energie-investeringsaftrek te verdubbelen. Vooral kleine(re) bedrijven zouden nu moeten gaan profiteren van de nieuw te treffen maatregelen.

Die regeling werd dit jaar van kracht en er was f. 125 miljoen voor beschikbaar. Dat zou volgend jaar f. 250 miljoen moeten worden. Bedrijven mogen bepaalde investeringen in energiebesparing van hun fiscale winst aftrekken. Deze regeling mag worden toegepast naast de zogeheten vamil-regeling, die bedrijven toestaat dit soort investeringen sneller af te schrijven en zo hun fiscale winst te verminderen.

Naar verwachting wordt nog dit jaar een nieuwe elektriciteitswet aangenomen en dat houdt in dat de energiebedrijven met ingang van volgend jaar vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dat zal naar verwachting zo’n f. 300 miljoen opleveren.

Reageer op dit artikel