nieuws

Herindeling Limburg

bouwbreed

De herindeling van aanpalende gemeenten rond Heerlen en Maastricht is nog niet van de baan. Medio 1998 bekijkt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, aan de hand van het herziene streekplan Zuid-Limburg, of voor de bedrijventerreinen een bevredigende oplossing wordt gevonden.

In het streekplan geeft GS aan waar de nieuwe bedrijventerreinen moeten komen. Er zijn zichtlocaties rond Maastricht en Heerlen die nu nog ter discussie staan. GS geeft ook aan hoe de groene buffergebieden tussen de steden Maastricht-Geleen en Geleen-Heerlen vorm moeten krijgen.

Voor de woningbouw en de economische activiteiten gaat GS uit van de nieuwe bevolkingsprognoses van het Economisch Technologisch Instituut Limburg. Dat voorziet tot 2008 een toename van 20.000 personen.

Reageer op dit artikel