nieuws

Hergebruik grit wordt in praktijk beproefd

bouwbreed

Het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT) gaat met subsidie van het ministerie van VROM een praktijkproef uitvoeren met hergebruikt smeltslakgrit.

Een deel van de brug over de Maas bij Hedel zal dit najaar met eerder gebruikt en gereinigd grit worden gestraald. Daarna wordt hetzelfde verfsysteem toegepast als in het brugdeel dat met nieuw grit is gestraald. Gedurende vijf jaar zal het COT het gedrag van de verflaag volgen.

Twee jaar geleden voerde het COT in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) al een onderzoek uit naar de mogelijkheden het grit opnieuw te gebruiken. Toen al was de conclusie dat smeltslakgrit, nadat het is gedroogd en gezeefd, zonder bezwaar opnieuw kan worden gebruikt als straalmiddel. Technisch en economisch zijn er volgens de onderzoekers geen beletsels. Ook zouden geen negatieve gevolgen optreden op de corrosiewering van verfsystemen.

Laboratoriummanager dr. B.P. Alblas van het COT merkt echter dat niemand het aandurft ook daadwerkelijk gebruikt grit toe te passen, omdat er geen bewijzen uit de praktijk zijn. Het COT baseert zich tot nu toe op laboratoriumtests.

Er wordt wel grit hergebruikt, maar alleen voor laagwaardiger toepassingen zoals drainages.

In totaal gaat het volgens Alblas jaarlijks om 70.000 tot 80.000 ton grit dat nu maar eenmaal als straalmiddel wordt gebruikt.

Reageer op dit artikel