nieuws

Een geschenk uit de hemel

bouwbreed

Een onverwachte erfenis van een miljoen gulden brengt financiele redding voor de grootscheepse renovatie van de St. Gertrudiskerk in het Limburgse Wijlre. Het kerkbestuur kwam ondanks diverse subsidies een ton te kort.

De erfenis komt van de overleden parochiaan Victor Janssen en behelst een legaat van 34 ha landbouwgrond, weiden, bospercelen en een boerderij met stallen en woonhuis. Het kerkbestuur moet wel de successierechten betalen.

Reageer op dit artikel