nieuws

De Boer laat bijstoken afval in cementovens toe

bouwbreed

Cementovens mogen van minister De Boer afval bijstoken zolang de emissies niet toenemen. De vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) noemt die toestemming strijdig met het streven naar een zuiver en consistent milieubeleid. De Nederlandse cementindustrie gebruikt al sinds jaar en dag 50 procent secundaire grondstoffen en 75 procent secundaire brandstoffen. Sinds zo’n tien jaar vervangt brandbaar afval een deel van de duurdere primaire brandstof.

De Boer nam in de afweging de huidige emissies van de cementovens als standaard. Ze deed dat in een schriftelijke reactie op een verzoek van de Tweede Kamer om een milieuhygienische vergelijking te maken tussen het verbranden van afval in cementovens en in afvalovens. De Europese Richtlijn ‘verbranden van gevaarlijke afvalstoffen’ maakt een uitzondering voor cementovens die afval bijstoken.

De uitstoot-eisen voor stikstof- en zwaveloxiden en koolmonoxiden vallen voor cementovens ruimer uit dan voor afvalovens. De laatsten moeten voldoen aan de strengere eisen uit het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding. De VVAV maakt geen bezwaar tegen meestoken van afval zolang installaties aan dezelfde eisen voldoen als de afvalovens. Zolang dat niet gebeurt is er sprake van meer vervuiling en oneerlijke concurrentie.

Reageer op dit artikel