nieuws

Boortunnel onder Groene Hart is overdaad

bouwbreed

Het boren van een tunnel onder het Groene Hart voor de Hoge Snelheidslijn (HSL) is overdaad. Voor hetzelfde geld kan veel beter een twee maal zo lange tunnel worden gegraven. Die enkele koe in het Groene Hart zal daar immers niet zoveel hinder van hebben en de natuur wordt er evenmin onherstelbaar door beschadigd.

De inmiddels overbekende ir. Willem Bos vindt het best dat er een tunnel onder het groene Hart komt. Maar, zo vraagt hij zich in een ingezonden stuk in het Algemeen Dagblad af, moet dat nu per se een geboorde tunnel zijn?

Boren is prima, maar dan in gebieden waar de overlast van graven groot is. In de grazige weilanden van het Groene Hart is daar echter nauwelijks sprake van. “Want koeien zijn eenvoudig opzij te schuiven en het gras groeit bijna vanzelf weer aan. De korte hinder bij de aanleg valt dan ook in het niet bij het groot blijvende voordeel van de tweemaal zo lange tunnel.”

Want, zo rekent de vernufteling voor, voor het miljard dat een boortunnel van 7,5 km kost, kan gemakkelijk een 15 km lange conventionele tunnel worden gegraven.Die duikt voor Hoogmade de grond in, om er vlak voor de A12 ten oosten van Zoetermeer weer onder vandaan te komen.

Een probleem hierbij blijft de diameter van de tunnel, hetgeen overigens ook geldt voor een geboorde tunnel. Is die te klein, dan zullen de passagiers bij hoge snelheid last krijgen van de zich opbouwende luchtdruk.

Dit kan worden opgelost door bredere toegangen te maken, een idee waarmee wordt gespeeld bij de geboorde tunnel. Ook kan om de zoveel honderd meter een luchtkoker worden geplaatst om de verhoogde luchtdruk af te kunnen voeren. Voor een tunnel van 15 kilometer is dat een meer aangewezen methode.

Volgens Willem Bos is echter nog niet berekend hoeveel luchtkokers er nodig zijn.

Reageer op dit artikel