nieuws

Bedrijf van omstreden makelaar Bart failliet

bouwbreed

Grond- en Projektmakelaardij Nederland BV (GPM) van de omstreden makelaar A. Bart in Krabbendijke is failliet. Bart kon of wilde de drie kopers van zijn woningen in Brouwershaven niet schadeloos stellen. Vereniging Eigen Huis zegt in een reactie ‘blij’ te zijn met het faillissement van GPM maar het gevaar ‘reeel’ te achten dat Bart zijn praktijken in een andere constructie voortzet. “Wij zijn bang dat het nog niet over is.” De zakenpartner van Bart, H.R. Flipse, distantieert zich van de makelaar.

Vorige week woensdag is het doek voor Grond- en Projektmakelaardij Nederland BV definitief gevallen. Bij de Arrondissementsrechtbank in Middelburg heeft mr. J.F. Bienfait van het Rotterdamse advocatenkantoor Van Dam en Kruidenier het faillissement van GPM met succes aangevraagd. Directe aanleiding hiervoor was dat Bart geen gehoor gaf aan de gerechtelijke uitspraak om drie kopers van zijn woningen in Brouwershaven schadeloos te stellen. Deze drie hebben bijna twee jaar op hun nieuwbouwwoning moeten wachten. Daarnaast was de kwaliteit van de woningen van bedenkelijk niveau.

In april veroordeelde de rechter GPM, Creating Housing Accommodation (CHA) en Aannemingsbedrijf Tebo uit Vlissingen tot het betalen van ruim f. 120.000 aan de drie kopers. Ook moesten de drie partijen, in de visie van de rechter schuldig aan het woningbouwdebacle in Brouwershaven, opdraaien voor de kosten die zijn gemoeid met het afbouwen van de drie woningen. In deze krant zei Bienfait het al als volgende taak te zien om het geld ook voor zijn clienten te innen. Tot op heden is dat dus nog niet gelukt.

Wrang

“Bart wilde of kon niet betalen. Het enige wat wij nog konden doen is zijn faillissement aanvragen”, aldus de Rotterdamse advocaat. “Het is voor mijn clienten natuurlijk wel wrang om van de rechter gelijk te krijgen maar vervolgens geen centjes meer te zien.”

Voor wat betreft de overige twee partijen CHA en Aannemingsbedrijf Tebo liggen de zaken nog anders. De faillissementsaanvragen voor deze ondernemingen zijn door Bienfait aangehouden omdat deze twee “hebben aangegeven nog te willen onderhandelen. Daar zijn we nu mee bezig.”

CHA

CHA is de vennootschap van H.R. Flipse en Bart die in Brouwershaven het woonwijkje van in totaal twintig woningen heeft ontwikkeld. H.R. Flipse wil op het faillissement van de BV van zijn kompaan Bart niet ingaan. Verder zegt hij zich van de Krabbendijkse makelaar te willen distantieren.

“Ik doe geen zaken meer met hem. Ik ben als Flipse met de drie kopers in onderhandeling, dat zegt denk ik wel genoeg.”

Wanneer de onderhandelingen met succes zijn afgerond zal CHA volgens Flipse ophouden te bestaan. Wel blijft hij middels zijn eigen BV Flipse en Partners op het vlak van projectontwikkeling actief. Mr. W.J.H. Dingemanse van Boogaard Advocaten in Middelburg en raadsman van Aannemingsbedrijf Tebo BV heeft goede hoop dat hij het faillissement van zijn cliente kan afwenden. “Ik kan mij voorstellen dat iedereen er na zo’n lange periode van af wil. Alle partijen willen het oplossen.”

Vraagtekens

Bart zelf wil op de kwestie geen commentaar geven. “Ik ben overal mee gestopt. Ik doe niets meer” is het enige wat hij zegt. Vereniging Eigen Huis zet hier overigens haar vraagtekens bij. Zoals bekend heeft de makelaar niet alleen binnen de bouwwereld maar ook bij de consument een spoor van slachtoffers achter zich gelaten. “We zijn bang dat hij via een andere constructie zijn praktijken voortzet. Die kans is wel reeel.”

Bij de organisatie hebben zich inmiddels twee mensen gemeld die zeggen door het faillissement van GPM gedupeerd te zijn. De curator van GPM, mr. B. van Leeuwen in Zierikzee, was niet bereikbaar voor een toelichting.

Reageer op dit artikel