nieuws

Stork bespaart miljoenen met optuigen van uitzendbureau

bouwbreed

Metaalconcern Stork heeft vergaande plannen de flexibiliteit van ruim een kwart van de dertienduizend vaste werknemers van hoog tot laag te vergroten. Onder de werktitel Mobiel 2000 start het concern daarvoor een soort eigen intern-uitzendbureau. Als er intern geen werk is, leent het concern ze tijdelijk uit aan andere metaalbedrijven. Stork hoopt hiermee jaarlijks tientallen miljoenen guldens te besparen.

Het Mobiel 2000-personeel werkt daar waar het nodig is. De kernbezetting van elk afzonderlijk Stork-bedrijf wordt lager. Nu gebeurt het vaak dat de ene werkmaatschappij leegloop heeft en soms mensen moet ontslaan, terwijl een ander Stork-bedrijf de uitzendkrachten niet weet aan te slepen. Dit is een nadelig effect van het feit dat elk van de 85 werkmaatschappijen verantwoordelijk is voor de eigen personeelsvoorziening.

Als alles uitpakt zoals directeur personeelszaken Jan Driessen samen met vakbonden en ondernemingsraad uitdacht, heeft Stork veel minder uitzendkrachten nodig en ke de gevolgen van reorganisaties beter binnen het concern worden opgevangen. Het moet werknemers meer zekerheid bieden. De huidige vaste medewerkers ke kiezen voor een vaste baan bij het nieuw op te richten Stork-bedrijf. Zij blijven in dienst van het concern en krijgen de Stork-arbeidsvoorwaarden. Hun werkplek is daar waar Stork mensen nodig heeft.

Om de brede inzetbaarheid waar te maken, krijgen de werknemers extra scholing. Daarmee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Nieuw personeel begint een Stork-loopbaan bij het nieuwe bedrijf om zo een brede blik en ervaring te krijgen alvorens ergens neer te strijken. Met Mobiel 2000 vult Stork de eigen flexibiliteitswensen in en voldoet het aan de wens van de vakbeweging om vroegtijdig te investeren in de arbeidsmarktkansen van werknemers. Ook de keus van vaste banen met flexibiliteit in plaats van uitzendbanen met weinig perspectief is bonden uit het hart gegrepen.

“Het gaat van hoog tot laag, maar in meerderheid om staf-, automatiserings- en engineersfuncties. De kosten van onderbezetting zitten vaak in de overhead. Daar hebben we gekeken wat we ke flexibiliseren. De blauwe boorden is het probleem niet”, stelt Driessen in een toelichting op een artikel over het plan in het personeelsblad.

“Stork is kwetsbaar. We waren het afgelopen jaar f. 60 miljoen kwijt aan kosten van onderbezetting en geld dat nodig is voor extra inzet van tijdelijk personeel. Het vaste personeel is ook kwetsbaar. Ze zitten vaak te lang, bij dezelfde werkmaatschappij, op dezelfde functie. Als er dan problemen komen, staan ze vaak met lege handen op de arbeidsmarkt. Wij reiken heel wat speldjes voor 25- en 40-jarige dienstverbanden uit, maar mensen mogen niet te afhankelijk van Stork worden. Het is altijd pijnlijk mensen te moeten ontslaan. Dat zullen we nooit helemaal ke voorkomen, maar wel aanzienlijk ke beperken.”

Flexbedrijf

Als het aan het concern ligt vangt het begin volgend jaar aan met een experiment in de regio Utrecht, Amsterdam, IJmond. Dat betreft 17 van de 85 werkmaatschappijen. Van de 2500 betrokken werknemers hoopt Driessen met een paar honderd te beginnen om op maximaal 30 procent flexibel personeel uit te komen. Uiteindelijk moet het flexbedrijf vanuit vijf regio’s alle werkmaatschappijen bedienen. De regionale indeling moet voorkomen dat de flexwerkers over heel Nederland uit moeten zwermen.

Driessen stelt dat er uitdrukkelijk voor is gekozen het flexbedrijf onder de Stork-vlag te organiseren. “Daarmee worden we niet afhankelijk van uitzendbureaus. Het zal het voor werknemers ook makkelijker maken over te stappen. Er zijn er genoeg die best op andere bedrijven ervaring willen opdoen, maar geen zin hebben in de onzekerheid van een uitzendbureau. De deelname is vrijwillig. Door er scholing aan te koppelen spelen we in op de behoefte die de verschillende werkmaatschappijen hebben. Werknemers komen daardoor sterk op de arbeidsmarkt te staan.”

*Windt is journalist ANP

Reageer op dit artikel