nieuws

SFB Groep boekt onverwacht beter resultaat

bouwbreed Premium

De SFB Groep heeft de taakstelling voor 1996 ruimschoots gehaald. Werd aan het begin van dat jaar uitgegaan van een bedrijfsresultaat van f. 20,6 miljoen, uiteindelijk werd het f. 21,4 miljoen bij een totale omzet van f. 475 miljoen.

Volgens de Raad van Bestuur is dat te danken aan “efficiency- en effectiviteitsverbeteringen”. Ook in sociaal opzicht viel 1996 weer mee: “Ondanks het feit dat 500 arbeidsplaatsen moesten worden geschrapt als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving (sociale zekerheid) en efficiencyverbetering, behoefden na herplaatsing en natuurlijk verloop slechts enkele tientallen medewerkers gedwongen ontslagen te worden”.

In een toelichting op het jaarverslag houdt de Raad van Bestuur vast aan premiewinning voor sociale verzekeringswetten, “omdat ons systeem voordelen biedt die de Belastingdienst niet heeft”.

Reageer op dit artikel