nieuws

Raad Zoetermeer vindt college te lief in opstelling over HSL

bouwbreed

Zoetermeer moet zich harder opstellen tegen de aanleg van een HSL over een 4,5 meter hoge dijk. Dat vindt de gemeenteraad die de concept-brief aan minister Jorritsma, waarin B en W dreigt alle legale mogelijkheden te zullen aanwenden om de HSL verdiept te laten aanleggen, als te lief bestempelde. De komst van de HSL zet de Zoetermeerse Vinex-locatie Oosterheem onnodig onder druk en dat mogen ze best weten in Den Haag.

Het Zoetermeerse college van B en W moet de brief aan minister Jorritsma, leden van de Tweede Kamer en de provincie Zuid-Holland aanscherpen. In de brief neemt het college stelling tegen de aanleg van de HSL over een 4,5 meter hoog dijklichaam. Volgens de gemeenteraad zijn burgemeester en wethouders te lief en moeten zij alles op alles zetten om in Den Haag duidelijk te maken dat de huidige plannen onaanvaardbaar zijn.

In de concept-brief benadrukt het college wel al met klem dat de HSL op het dijklichaam de wijk Oosterheem onevenredig benadeelt. Zoals bekend moeten op deze locatie ruim 6000 woningen worden gebouwd. Naar verwachting wordt in de loop van volgend jaar met de bouw van de eerste fase begonnen. De oostzijde van de locatie zal straks echter door de hogesnelheidslijn worden begrensd.

Volgens het Ontwerp-Tracebesluit komt de lijn op een 4,5 meter hoog dijklichaam in het landschap te liggen. Het is ook op die hoogte dat de supersnelle trein de A12 kruist. Zoetermeer heeft met de komst van de HSL al een tegenvaller moeten slikken. Immers, de aanleg van de flitstrein kost de bouwlocatie ruim 2000 woningen. In de oorspronkelijke plannen zou Zoetermeer-Oost nog 8000 huizen gaan tellen. De gemeente heeft hiertegen echter nauwelijks geprotesteerd. Alleen de wijze waarop de lijn nu dreigt te worden aangelegd stuit Zoetermeer tegen de borst.

Bentwoud

De nieuwe woonwijk Oosterheem leunt voor een belangrijk deel aan tegen het toekomstige bos Bentwoud. “De relatie van de woonwijk Oosterheem met het toekomstige Bentwoud is de drager van een woningbouwlocatie met een hoogwaardig leefmilieu. Een hoge ligging van de HSL maakt een goede overgang van de woonwijk naar Bentwoud echter onmogelijk”, aldus B en W in het concept.

Verdiepte ligging

Het gemeentebestuur dringt dan ook aan op een verdiepte ligging van de lijn. “Dit schept de mogelijkheid om de HSL beter in het landschap op te nemen.”

Een belangrijk argument is volgens B en W ook dat Oosterheem als financiele drager van de overige Vinex-locaties in het stadsgewest Haaglanden fungeert. “In dit kader verwijzen wij naar de overeengekomen afdracht van f. 66 miljoen van Oosterheem aan deze locaties. Het is evident dat de concurrentiepositie van Oosterheem niet onder druk kan worden gezet. Het welslagen van alle Vinex-locaties in Haaglanden is afhankelijk van het succes van Oosterheem. Een hoge ligging van de HSL zal de wijk onevenredig benadelen. De gemeente Zoetermeer kan dit niet accepteren.”

Het Zoetermeerse gemeentebestuur gaat er vooralsnog vanuit dat het trace wordt herzien en dat Jorritsma alsnog kiest voor een verdiepte ligging van de HSL. “Indien toch tot een hoge ligging wordt besloten zullen wij ons genoodzaakt zien alle legale mogelijkheden aan te grijpen om voor Zoetermeer een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen.”

Het college heeft naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad aangegeven de bewoordingen te zullen aanscherpen. De bedoeling is dat nog deze week de brief de deur uitgaat.

Reageer op dit artikel