nieuws

Proefboringen naar grondwater vervuilde Diemerzeedijk

bouwbreed

De Milieudienst Amsterdam is gisteren begonnen met proefboringen die moeten uitwijzen hoe het grondwater aan de zwaar vervuilde Diemerzeedijk het beste is te zuiveren.

Tussen 1959 en 1982 is het terrein gebruikt als particuliere en gemeentelijke stortplaats en vuilverbrandingsplaats. Behalve huisvuil werd er chemisch afval verbrand en werd er bovendien havenslib, puin en chemisch afval gestort.

Voorjaar 1998 begint – na ruim zestien jaar onderzoek – de sanering van de dijk. Hiervoor komt er over 54 hectare bodem een ondoordringbare laag die regenwater en wortels moet beschermen tegen de vervuiling. Ook komt er een netwerk van horizontale en verticale afvoerleidingen dat het vervuilde grondwater naar een nog te bouwen zuiveringsinstallatie leidt. De proefboringen zijn bedoeld om vast te stellen hoe vervuild dat grondwater is. Volgens de Milieudienst is het zeker nodig blijvende controle en zuivering te blijven uitvoeren.

Het terrein is bestemd als recreatiegebied voor de nieuwe wijk IJburg. In een poging om de spontaan ontstane flora en fauna te behouden, zal de dienst voorkomende zaden verzamelen en ringslangen vangen om deze later weer op het terrein uit te zetten. De hele operatie kost f. 209 miljoen, waarvan de gemeente Amsterdam 10 procent betaalt en het Rijk de rest.

Reageer op dit artikel