nieuws

Ontwikkelaars rijden snel langs Spijkenisse

bouwbreed Premium

Stadspoort is mislukt. Poontwikkelaars en aannemers bleken niet in staat aan de wens van de gemeente Spijkenisse te ke voldoen. Alvorens uit te groeien tot een echte stad gaat Spijkenisse zich nu beraden op de toekomst. Advies aan ontwikkelaars; mijdt deze stad voorlopig.

De gemeenteraad van Spijkenisse was donderdagochtend 00.30 uur klaar met het debat over ‘Stadsplan Spijkenisse 2010’. De raad ging akkoord met het stadsplan van het college. Het impliceerde dat het plan Stadspoort de vuilnisbak in ging. Tegen de twee jaar was aan dit plan gewerkt door de gemeente, adviseurs en ontwikkelaars/aannemers.

Doel van Stadspoort was Spijkenisse op de kaart te zetten. Net als zoveel na-oorloogse groeisteden mist ook deze stad onder de rook van Rotterdam een hart. Met de aanpak van het centrum – 29.000 vierkante meter commercieel onroerend goed erbij – en gelijktijdig de realisatie van een forse woningbouwopgave – circa 3400 appartementen en woningen – moest Spijkenisse de volgende eeuw in gaan.

Begin april ging het fout. De poontwikkelaars/aannemers bleken niet in staat om aan de wensen van de gemeente te ke of willen voldoen. De ontwikkelaars gaven na een studie door, dat het afzetten van zoveel appartementen niet kon. Een van de redenen was dat in Rotterdam op dit moment de verkoop van appartementen erg traag verloopt. “We bouwen niet voor de leegstand.”

Een aanpassing van Stadsplan werd overwogen. “Dit leidde tot een vermindering van het aantal woningen met ongeveer duizend, een vermindering van het aantal appartementen met bijna 1400 en een toename van het aantal grondgebonden woningen met ongeveer 350”, staat in het college-stuk Spijkenisse 2010. “Hierdoor verandert niet alleen de kwantitatieve uitgangspositie fors, maar wordt het stedenbouwkundig concept ingrijpend aangetast. De uitstraling wordt minder stedelijk, de hoeveelheid openbare ruimte neemt beduidend af en de woningverdichting daarentegen toe.”

Angsthazen

Logisch de aanpassing van het plan Stadspoort. De markt vraagt om huis-met-een-tuintje. Grondgebonden woningen leveren in deze overspannen woningmarkt nauwelijks problemen op, appartementen daarentegen wel. De gemeentelijke poleider van Stadspoort, Martin Hoogendoorn, kon de ontwikkelaars niet op andere gedachten brengen en moest het college in april/mei adviseren het ambitieuze bouwprogramma maar stop te zetten. Begin 1998 gaat de eerste paal dus niet de grond in.

De betrokken poontwikkelaars van Stadspoort weigeren te reageren op de zaak. De Mabon-man verschuilt zich achter zijn secretaresse, bij Muwi geeft men de burgemeester van Spijkenisse op als woordvoerder – “Staat die dan op uw loonlijst?” “Nee, maar zo is afgesproken.” “Onzin”, zegt de woordvoerder van Spijkenisse – en bij Multi Vastgoed wordt de vraag slechts door de telefoniste opgeschreven.

Deze angsthazerij is niet terecht. Van hun ervaringen ke namelijk veel andere ontwikkelaars en gemeenten voordeel hebben. Het wordt met de dag moeilijker om in binnensteden te werken. Dergelijke poen hebben een zware politieke lading. Uit het voorval Spijkenisse kan geleerd worden dat eerst de politiek – gekissebis tussen oppositie en coalitie – en de inwoners van de stad achter een dergelijk plan moeten staan. In Spijkenisse 2010 staat nu dan ook “dat gezorgd moet worden voor een breed draagvlak binnen de raad, de organisatie en de bevolking van onze stad”.

Ontwikkelaars zouden een gemeente met een dergelijk ambitieus bouwprogramma eerst naar een visie moeten vragen. Een spiegel voorhouden. Daarna moet men als team gaan werken. Het is dan ook zonde dat in het komende debat, hoe Spijkenisse zich tot 2010 ontwikkelt, de ontwikkelaars van Stadspoort in de zijlijn zijn geparkeerd. Het zal zeker tot volgend jaar voorjaar duren voordat zij hun hokken weer uit mogen. Het effect is dat van een publiek-private-samenwerking geen sprake is. De opgedane ervaring zou gelijk in het debat moeten worden meegenomen. De kans dat Spijkenisse ooit een echte stad wordt, neemt dan toe.

Advies aan de ontwikkelaars; rijdt steden als Spijkenisse, die ambitieuze binnenstadsprogramma’s hebben, vol gas voorbij, tenzij marktkennis al in de eerste fase kan worden ingebracht.

Reageer op dit artikel